Aitoja kohtaamisia

Tarjoan työnohjaus- ja terapiapalveluita sekä kriisikeskusteluapua sosiaalialan korkeakoulutettuna, psykoterapeutti- ja työnohjaaja sekä kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija koulutukset omaavana. Palvelutarjontaan kuuluu lisäksi neuropsykiatrinen kuntoutus. Toimin myös kouluttajana ja erilaisten ryhmien ohjaajana. Teemoina kokemuksellisissa koulutuksissa esimerkiksi kohtaamisen taidot ja itsensä johtamisen teemat sekä ryhmissä jännittäjä- ja traumatisoituneiden toipumista tukevat ryhmät.

Tuija

Minulle on erityisen tärkeätä ihmisten aito, inhimillinen kohtaaminen. Asiakaspalautteet vahvistavat sitä, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. Kanssani rohkenee keskustella luontevasti asiasta kuin asiasta. Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sopivasti sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa.

Vahvuutenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen, aidosti kuunteleva tunnelma, missä voi turvallisesti tarkastella merkityksellisiä asioita. Sydämen asiani on päästä tuomaan jokaisen yksilön tai ryhmän supervoimat, potentiaali ja voimavarat näkyväksi sekä saada asiakkaani loistamaan. Työtäni teen todellisesta rakkaudesta lajiin.

Työtapa

Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus. Pysähdyn myös tutkimaan asiakkaiden kanssa heille tärkeitä teemoja esimerkiksi traumanäkökulmasta sekä kriisityön ja psykofyysisen psykoterapian käyttöteorioista ja NLP:n keinoja soveltaen. Käytän työssäni tarpeen mukaan myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua.

Tutustu lisää…

Ajankohtaista

Asiakas­kokemuksia

Yleiset palautteet etusivulla Slide 3

Hyvin suunniteltu kokonaisuus. Hyvä etenemistahti. Olet läsnä ja otat kaikki huomioon. 10+++
– NLP Practitioner koulutus-

Yleiset palautteet etusivulla Slide 1

Erittäin hyvää keskustelua ja erittäin hyvin ohjattu harjoitus ja harjoituksen taustoitus. Kiitos!

Yleiset palautteet etusivulla Slide 2

Tulimme työnohjaukseen, sillä meillä oli tunne, ettemme ole varmoja, mihin olemme matkalla. Heti ensimmäisenä annoit kunnon herätyksen, kun kysyit, että halutaanko jatkaa yhdessä vai erikseen? Kiitos Tuija, sait meidän pysähtymään. Olet ihminen paikallaan siinä, mitä teet. Sulla on ihana rauha ja kiireettömyys, joka tarttuu ja joka on tärkeää, kun kyseenalaistetaan ja pohditaan suuntaa. Annat aikaa keskustelulle ja ajatuksille, kysyt oikeita kysymyksiä ja ohjaat oivaltamaan. Sulla taito saada asiakas sanoittamaan omia tunteitaan ja löytämään arvoja vastaavat vastaukset, joita viedä eteenpäin. Me löysimme takaisin juurille. Halutaan edelleen tehdä matkaa yhdessä ja nyt meillä taas seuraava etappi selvillä, unelma, jota tavoitella.
– Kati Vasell & Tuuli-Elina Ruuskanen, Maikki Media Oy

Yleiset palautteet etusivulla Slide 2

Mahtavaa palvelua, omiin ”ongelmiin” löydettiin ratkaisut. Nykyään kuljen selkä suorana enkä liikaa ”nöyristele”. Vahva suositus.

previous arrow
next arrow

Terapia ja kriisikeskustelut

Yksilöterapiassa voit työstää elämän eri osa-alueita henkilökohtaisessa ohjauksessa. Lue lisää terapeutin kokemuksesta ja koulutuksesta.

Kriisikeskustelutuki palvelee, kun tarvitset ulkopuolista ammatillista kuuntelijaa ja tukea erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Ammattitaitoiselta, myös traumaattisiin kriiseihin perehtyneeltä työntekijältä asianmukaista tietoa ja ohjausta kriisiin liittyvissä asioista.

Palvelut ovat avoimia kaikille: voit tulla ilman lähetettä, silloin kun haluat jutella ammattilaisen kanssa mieltä painavista asioista tai kaipaat apua, tukea, tilanteen selkiytymistä tai selviytymiskeinoja.

Työnohjaus

” Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. ” – Suomen Työnohjaajat Ry

Tarjoan työnohjausta yksilöille ja ryhmille voimavara- ja ratkaisukeskeisellä ja ennen kaikkea dialogisella työotteella. Traumafokusoitu orientaatio kulkee mukana työskentelyssäni ja hyödynnän ohjauksissa tarpeiden ja toiveiden mukaan mm. NLP:tä, kriisityön osaamista sekä psykofyysisen psykoterapian ja luovien menetelmien otteita.

Pyydä tarjous