Työnohjaus

Työnohjauksessa pääset tutkimaan, jäsentämään, arvioimaan ja kehittämään omaa työtäsi, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia. Tarkastelussa ja kehittämisen kohteena voi olla myös oma työrooli ja koko työyhteisön toiminta. Työnohjauksen alkaessa keskustellaan ohjattavien kanssa odotuksista ja konkreettisista tavoitteista ja edistymistä tarkastetaan työnohjausprosessin edetessä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ammatti-identiteetin ja perustehtävien selkiyttämiseen, ilmapiirin-, työn ilon- ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen, asiakastyön erilaisten haasteiden ja onnistumisten kannustavaan tutkimiseen, työn sujuvoittamiseen sekä kehittämiseen. Tarve työnohjaukselle voikin näyttäytyä esimerkiksi riittämättömyyden tunteena, asiakastilanteiden kuormittavuutena, väsymyksenä ja erilaisina muina stressin oireina tai tarpeena keskustella omasta työstä tai ja kehittää sitä. Työnohjauksen vaikuttavuuksista löytyy jo lukuisia tutkimuksia.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä ohjattavissa syntyviin ajatuksiin ja oivalluksiin. Työnohjaaja ei ota johtajuutta tai asettaudu tietäjän asemaan, vaan ohjaa yksilöä, työparia tai ryhmää oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle. 

Tuija työnohjaajana

Työorientaationi on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen ja tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksessa on tilaa myös purkaa ja tuulettaa ajatuksia ja kokemuksia. Hyödynnän ohjauksessa pitkän työurani kokemuksen lisäksi soveltuvin osin mm. kriisi- traumatyön, psykofyysisen psykoterapian ja NLP:n käytänteitä. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy pääosin ratkaisukeskeisyyden, kriisi- ja traumatyön- ja oppimisteorioiden  sekä systeemisyyden varaan. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi.

Työnohjauksen laatu on minulle tärkeä ja siksi tavoitteiden laatiminen sekä edistymisen ja yhteistyön arviointi ovat tärkeä osa työnohjaustani. Minulle on erityisen tärkeätä ihmisten aito, inhimillinen ja arvostava kohtaaminen. Teen työtäni rakkaudesta  lajiin ja heittäydyn aidosti olemaan läsnä asiakkaiden kanssa.  Kehitän jatkuvasti myös omaa osaamistani voidakseni tarjotakseni asiakkailleni parasta mahdollista palvelua ja menestystä omassa työssään. Työnohjaajana olen aktiivinen, kannustava, asioita rohkeasti puheeksi ottava, mutta myös kuunteleva ja empaattinen.  Missionani on saada asiakkaani loistamaan ja luoda työnohjaustilanteesta turvallinen, missä voi tarkastella hyväksyvässä ilmapiirissä merkityksellisiä asioita. Työnohjauksissa on lupa olla myös hauskaa, minkä voit arvata osaltaan lisäävän myönteisiä vaikutuksia.

Toteutan työnohjausta yksilöille, ryhmille, työpareille, sijaisvanhemmille sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoille. Tarjoan myös esimiestyön- ja kriisityönohjausta.

Työnohjaajana minua on kiitetty erityisesti esimerkiksi lastensuojelun-, terapiatyön, turva-alan ja muun erityisen vaativan asiakas- ja vuorovaikutustyön pitkän työkokemuksen ja koulutusten tuoman tieto-taidon hyödyntämisestä ohjauksissa. Omaan myös esimiestyön kokemusta ja minulla on johtamiseen liittyviä opintoja. Työnohjaukseeni luottavat siten monet vaativaa asiakas- ja asiantuntija- sekä johtamistyötä tekevät niin pidempi kestoisissa ohjausprosesseissa, kuin kriisityönohjauksissa.

Referenssejäni ovat mm. Rikosseuraamuslaitos; Kylmäkosken vankila ja Vilppulan vankila, Naistenkartano ry, Ahjola Setlementti- Kotila- hanke, Terapiapalvelut EMootio Oy, Terapiapiste FUNctio Huhtala T., Maikki Media Oy. Asiakkainani parhaillaan minuun luottavat myös sote-, kasvatus- ja opetusalan toimijoita useissa kunnissa sekä muissa organisaatioissa ja yrityksissä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on yksittäiselle työntekijälle, yrittäjälle tai esimiestyötä tekevälle suunnattua. Tarjoan myös kriisityönohjausta.

Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti n. 2-4 viikon välein 60min tai 90min kerrallaan. On hyvä huomioida, että kehittämiseen tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta. Voit kysyä myös yksittäisiä työnohjausaikoja oman työn tutkimista tai akuutin tilanteen käsittelyä varten.

Kriisityönohjauksessa prosessit ovat yleensä lyhyempiä yhdestä tapaamisesta esimerkiksi 10 kertaan. Kriisityönohjauksen tapaamisiin suosittelen varaamaan aikaa 90min.

Yksilötyönohjaus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Tarjouspyynnöt työnohjausprosesseihin ja yksittäisiin kriisityönohjauksiin yhteydenottolomakkeen kautta. Tämän jälkeen voit varata ajan työnohjaukseen tästä.

Ryhmä- ja parityönohjaus

Toteutan työnohjausta eri aloilla toimiville työryhmille, vertais- ja vapaaehtoistyönryhmille, työpareille sekä esimerkiksi sijaisvanhemmille.

Ihannekoko ryhmälle on 3–6 henkilöä. Työnohjausta toteutan myös 6-10 henkilön ryhmille. Ryhmän ja työparien tapaamiset kestävät 90min kerrallaan. Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti n. 2-5 viikon välein. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta. Kriisityönohjauksessa prosessit ovat yleensä lyhyempiä yhdestä tapaamisesta esimerkiksi 10 kertaan.

Kevään 2024 työnohjauspaikat ovat täynnä. Lämmin kiitos luottamuksesta asiakkailleni. Yksittäisiä kriisityönohjauksia ja syksyllä 2024 alkavia työnohjauksia voit tiedustella tästä.

Asiakkaat kertovat

Työnohjaus Slide 1

Tuija on työnohjaajana lämminhenkinen ja erittäin ammattitaitoinen. Vaikka itselläni ei aina ole ollut etukäteen mietittynä mitään teemaa tai puhuttavaa, Tuija on kantanut vetovastuun ja olen onnistunut heittäytymään erilaisiin tehtäviin, jotka ovat vahvistaneet ammattiosaamistani ja itsetuntemustani. Vastaanotoille on ollut mukava mennä, olen vahvistunut ja voimaantunut ammattilaisena ja ihmisenä. Kotiin olen aina lähtenyt hymyssä suin!

– Hanna-Mari Heinonen, sosiaalityöntekijä, Rikosseuraamuslaitos –

Työnohjaus Slide 2

Tulimme työnohjaukseen, sillä meillä oli tunne, ettemme ole varmoja, mihin olemme matkalla. Heti ensimmäisenä annoit kunnon herätyksen, kun kysyit, että halutaanko jatkaa yhdessä vai erikseen? Kiitos Tuija, sait meidän pysähtymään. Olet ihminen paikallaan siinä, mitä teet. Sulla on ihana rauha ja kiireettömyys, joka tarttuu ja joka on tärkeää, kun kyseenalaistetaan ja pohditaan suuntaa. Annat aikaa keskustelulle ja ajatuksille, kysyt oikeita kysymyksiä ja ohjaat oivaltamaan. Sulla taito saada asiakas sanoittamaan omia tunteitaan ja löytämään arvoja vastaavat vastaukset, joita viedä eteenpäin. Me löysimme takaisin juurille. Halutaan edelleen tehdä matkaa yhdessä ja nyt meillä taas seuraava etappi selvillä, unelma, jota tavoitella.
– Kati Vasell & Tuuli-Elina Ruuskanen, Maikki Media Oy

.

Työnohjaus Slide 3

Tuija näkee kokonaisvaltaisesti työhön liittyvät haasteet, ohjaa keskustelua hyvällä huumorilla ja rautaisella ammattitaidolla. Vastaanottojen tila on harmoninen ja siellä pystyy keskittymään aiheeseen ilman häiriöitä. Lämmöllä suosittelen.
– Vastaava ohjaaja –

previous arrow
next arrow

Tuija

Minulle on erityisen tärkeätä ihmisten aito, inhimillinen kohtaaminen. Asiakaspalautteet vahvistavat sitä, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. Kanssani rohkenee keskustella asiasta kuin asiasta. Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sopivasti sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa. Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri sekä tuoda jokaisen yksilön tai ryhmän potentiaali ja voimavarat näkyväksi.

Parien ja ryhmien kanssa olen tasapuolinen ja huolehdin siitä, että molemmat osapuolet tulevat kuulluiksi. Terapeuttina ja kriistyöntekijänä en toimi tuomarina ja syyllisen hakeminen tai syyllistäminen eivät kuulu työskentelyyn. Sen sijaan ohjaan paria arvostavassa hengessä vaikeissakin haasteissa avoimeen keskusteluun ja autan tarvittaessa asioiden ja tunteiden sanoittamisessa.

Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri, missä jokaisella on lupa ja rohkeus olla juuri sellaisena kuin on, kasvaa ja kehittyä. Minua on kiitetty paljon myös itsepystyvyysuskon vahvistamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä sinnikkyydestä tukea asetettujen tavoitteiden siirtämisestä käytäntöön.

Työtavat

Terapiassa, kriisitukikeskusteluissa ja kriisiparisuhdeneuvonnassa työotteeni valikoituu asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Erilaiset tilanteet vaativat erityyppistä lähestymistapaa ja osaamisen hyödyntämistä.

Työskentelyssäni painottuvatkin tilanteen ja tarpeen mukaan kriisityön ja traumaattisten tapahtumien kriisien lähestymis- ja työtavat, voimavara- ja ratkaisukeskeinen viitekehys, psykofyysisen-, eli kehopsykoterapian muodon,  NLP:n ja erilaisten oppimisteorioiden hyödyntäminen. Hyödynnän työssäni eri koulutuksista sekä erilaisista vaativista asiakastyön tehtävistä kertynyttä vahvaa vuorovaikutusosaamista haastavissakin tilanteissa. Käytän työssäni myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua. Työtavat pohjaavat kaikki käymiini  koulutuksiin ja kytkeytyvät näiden teorioihin. 

Työnohjauksessa ja workshopeissa työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös kriisityön-, traumaattisten tapahtumien kriisien-, psykofyysisen psykoterapian- sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi. 

Lue lisää…