Työnohjaus

Työnohjauksessa pääset tutkimaan, jäsentämään, arvioimaan ja kehittämään omaa työtäsi, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia. Tarkastelussa ja kehittämisen kohteena voi olla myös oma työrooli ja koko työyhteisön toiminta. Työnohjauksen alkaessa keskustellaan ohjattavien kanssa odotuksista ja konkreettisista tavoitteista ja edistymistä tarkastetaan työnohjausprosessin edetessä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ammatti-identiteetin ja perustehtävien selkiyttämiseen, ilmapiirin-, työn ilon- ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen, asiakastyön erilaisten haasteiden ja onnistumisten kannustavaan tutkimiseen, työn sujuvoittamiseen sekä kehittämiseen. Tarve työnohjaukselle voikin näyttäytyä esimerkiksi riittämättömyyden tunteena, asiakastilanteiden kuormittavuutena, väsymyksenä ja erilaisina muina stressin oireina tai tarpeena keskustella omasta työstä tai ja kehittää sitä. Työnohjauksen vaikuttavuuksista löytyy jo lukuisia tutkimuksia.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä ohjattavissa syntyviin ajatuksiin ja oivalluksiin. Työnohjaaja ei ota johtajuutta tai asettaudu tietäjän asemaan, vaan ohjaa yksilöä, työparia tai ryhmää oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle. 

Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Mukana voi olla myös myös visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten korttien käyttö ja erilaiset harjoitteet. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. 

Toteutan työnohjausta yksilöille, ryhmille, työpareille, sijaisvanhemmille sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoille. Tarjoan myös esimiestyön- ja kriisityönohjausta. Toimitilani soveltuvat mainiosti niin yksilöiden kuin työryhmien kanssa työskentelyyn.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on yksittäiselle työntekijälle, yrittäjälle tai esimiestyötä tekevälle suunnattua. Tarjoan myös kriisityönohjausta. Yksilötyönohjaukset toteutuvat ensisijaisesti Tampereen toimitiloissa ja sisältyvät silloin ohjauksen hintaan.

Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti 2-4 viikon välein 45min, 60min tai 90min kerrallaan. On hyvä huomioida, että kehittämiseen tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta. Voit kysyä myös yksittäisiä työnohjausaikoja oman työn tutkimista varten.

Kriisityönohjauksessa prosessit ovat yleensä lyhyempiä yhdestä tapaamisesta esimerkiksi 10 kertaan. Kriisityönohjauksen tapaamisiin suosittelen varaamaan aikaa 90min.

Työnohjaus mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Varaa aika yksittäiseen 90min työnohjaukseen tästä. Tarjouspyyntö yhteydenottolomakkeella.

Ryhmä- ja parityönohjaus

Toteutan työnohjausta eri aloilla toimiville työryhmille, vertais- ja vapaaehtoistyönryhmille, työpareille sekä esimerkiksi sijaisvanhemmille. Toimitilani soveltuvat mainiosti työryhmien kanssa työskentelyyn. Toimitilan käyttö kahvi- ja teetarjoiluineen sisältyy aina tarjoukseen, mikäli muuta ei sovita.

Ihannekoko ryhmälle on 3–6 henkilöä. Ryhmän ja parien tapaamiset kestävät 1,5h kerrallaan. Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti 2-4 viikon välein. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta.

Kriisityönohjauksessa prosessit ovat yleensä lyhyempiä yhdestä tapaamisesta esimerkiksi 10 kertaan.

Työnohjaus mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Asiakkaat kertovat

Mindfulness/rentoutusilta oli todella miellyttävä kokemus. Sinulla Tuija on ihanan lempeä ja rentouttava ääni. Itse tilakin on upeasti ja tunnelmallisesti sisutettu, rauhoittava ilmapiiri. Oli ihana rentoutua ja sen jälkeen vielä vaihtaa tuntemuksia muiden kanssa. Itse sain hyviä ohjeita ja vinkkejä kotiinvietäväksi, arjessa käytettäväksi. Suosittelen lämpimästi näitä iltoja, niissä voimaantuu ja saa omaan elämään erilaisia läsnäolon vinkkejä ja rentoutuskeinoja. Kiitos vielä kerran ihanasta illasta <3 Tulen toistekin!

Oli tapahtuman aihe mikä tahansa – Tuijan tilaisuuksien jälkeen olo on aina hyvä, rentoutunut ja positiivinen.

Kiitos Tuija oikein miellyttävästä tapahtumasta sain siitä paljon ajattelemisen aihetta.

Kiitos Tuija taas niin hienosta illasta. Kiitos sinulle että jaksat tehdä tätä työtä.

Lämmin kiitos Tuija vielä kerran, kannatti tänään tulla tilaisuuteesi. Oli hieno kokemus ja tuntui että sain moneen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen jo nyt vastauksia.

previous arrow
next arrow
Slider

Tuija

Asiakkaiden palautteiden mukaan näkee, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden. Kanssani rohkenet keskustella asiasta kuin asiasta.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. 

Parien ja ryhmien kanssa olen oikeudenmukainen ja ohjaan asiakkaani puhumaan itsestään käsin ja kauniisti rajaan toisen syyttelyä. 

Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa.

Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri, missä jokaisella on lupa ja rohkeus olla juuri sellaisena kuin on, kasvaa ja kehittyä. Minua on kiitetty paljon myös itsepystyvyysuskon vahvistamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä sinnikkyydestä tukea asetettujen tavoitteiden siirtämisestä käytäntöön.

Työtavat

Terapiassa, kriisitukikeskusteluissa ja kriisiparisuhdeneuvonnassa työotteeni valikoituu asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Erilaiset tilanteet vaativat erityyppistä lähestymistapaa ja osaamisen hyödyntämistä.

Työskentelyssäni painottuvatkin tilanteen ja tarpeen mukaan kriisityön ja traumaattisten tapahtumien kriisien lähestymis- ja työtavat, voimavara- ja ratkaisukeskeinen viitekehys, psykofyysisen-, eli kehopsykoterapian muodon,  NLP:n ja erilaisten oppimisteorioiden hyödyntäminen. Hyödynnän työssäni eri koulutuksista sekä erilaisista vaativista asiakastyön tehtävistä kertynyttä vahvaa vuorovaikutusosaamista haastavissakin tilanteissa. Käytän työssäni myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua. Työtavat pohjaavat kaikki käymiini  koulutuksiin ja kytkeytyvät näiden teorioihin. 

Työnohjauksessa ja workshopeissa työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi. 

Lue lisää…