Työnohjaus

Työnohjauksessa pääset tutkimaan, jäsentämään, arvioimaan ja kehittämään omaa työtäsi, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia. Tarkastelussa ja kehittämisen kohteena voi olla myös oma työrooli ja koko työyhteisön toiminta. Työnohjauksen alkaessa keskustellaan ohjattavien kanssa odotuksista ja konkreettisista tavoitteista ja edistymistä tarkastetaan työnohjausprosessin edetessä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ammatti-identiteetin ja perustehtävien selkiyttämiseen, ilmapiirin-, työn ilon- ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen, asiakastyön erilaisten haasteiden ja onnistumisten kannustavaan tutkimiseen, työn sujuvoittamiseen sekä kehittämiseen. Tarve työnohjaukselle voikin näyttäytyä esimerkiksi riittämättömyyden tunteena, asiakastilanteiden kuormittavuutena, väsymyksenä ja erilaisina muina stressin oireina tai tarpeena keskustella omasta työstä tai ja kehittää sitä. Työnohjauksen vaikuttavuuksista löytyy jo lukuisia tutkimuksia.

Työnohjaus perustuu luottamuksellisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä ohjattavissa syntyviin ajatuksiin ja oivalluksiin. Työnohjaaja ei ota johtajuutta tai asettaudu tietäjän asemaan, vaan ohjaa yksilöä, työparia tai ryhmää oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle. 

Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän tarvittaessa työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä ja menetelmiä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. 

Työnohjaajana minua on kiitetty erityisesti esimerkiksi lastensuojelun-, terapiatyön, turva-alan ja muun erityisen vaativan asiakas- ja vuorovaikutustyön pitkän työkokemuksen ja koulutusten tuoman tieto-taidon hyödyntämisestä ohjauksissa. Omaan myös esimiestyön kokemusta ja minulla on johtamiseen liittyviä opintoja. Työnohjaukseeni luottavat siten monet vaativaa asiakas- ja asiantuntija- sekä johtamistyötä tekevät niin pidempi kestoisissa ohjausprosesseissa, kuin kriisityönohjauksissa.

Toteutan työnohjausta yksilöille, ryhmille, työpareille, sijaisvanhemmille sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoille. Tarjoan myös esimiestyön- ja kriisityönohjausta. Toimitilani soveltuvat mainiosti niin yksilöiden kuin työryhmien kanssa työskentelyyn.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on yksittäiselle työntekijälle, yrittäjälle tai esimiestyötä tekevälle suunnattua. Tarjoan myös kriisityönohjausta. Yksilötyönohjaukset toteutuvat ensisijaisesti Tampereen toimitiloissa ja sisältyvät silloin ohjauksen hintaan.

Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti 2-4 viikon välein 45min, 60min tai 90min kerrallaan. On hyvä huomioida, että kehittämiseen tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta. Voit kysyä myös yksittäisiä työnohjausaikoja oman työn tutkimista varten.

Kriisityönohjauksessa prosessit ovat yleensä lyhyempiä yhdestä tapaamisesta esimerkiksi 10 kertaan. Kriisityönohjauksen tapaamisiin suosittelen varaamaan aikaa 90min.

Työnohjaus mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Tarjouspyynnöt työnohjausprosesseihin ja yksittäisiin kriisityönohjauksiin yhteydenottolomakkeen kautta. Tämän jälkeen voit varata ajan työnohjaukseen tästä.

Ryhmä- ja parityönohjaus

Toteutan työnohjausta eri aloilla toimiville työryhmille, vertais- ja vapaaehtoistyönryhmille, työpareille sekä esimerkiksi sijaisvanhemmille. Toimitilani soveltuvat mainiosti työryhmien kanssa työskentelyyn. Toimitilan käyttö kahvi- ja teetarjoiluineen sisältyy aina tarjoukseen, mikäli muuta ei sovita.

Ihannekoko ryhmälle on 3–6 henkilöä. Ryhmän ja parien tapaamiset kestävät 1,5h kerrallaan. Työnohjaus on prosessi, missä tapaamiset toteutuvat tapauskohtaisesti toiveen ja tarpeen mukaan ennalta sovitusti 2-4 viikon välein. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen ja sopimuksen mukaan yleensä noin 1-3 vuotta.

Työnohjaus mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Asiakkaat kertovat

Työnohjaus Slide 1

Tuija on työnohjaajana lämminhenkinen ja erittäin ammattitaitoinen. Vaikka itselläni ei aina ole ollut etukäteen mietittynä mitään teemaa tai puhuttavaa, Tuija on kantanut vetovastuun ja olen onnistunut heittäytymään erilaisiin tehtäviin, jotka ovat vahvistaneet ammattiosaamistani ja itsetuntemustani. Vastaanotoille on ollut mukava mennä, olen vahvistunut ja voimaantunut ammattilaisena ja ihmisenä. Kotiin olen aina lähtenyt hymyssä suin!

– Hanna-Mari Heinonen, sosiaalityöntekijä, Rikosseuraamuslaitos –

Työnohjaus Slide 2

Tulimme työnohjaukseen, sillä meillä oli tunne, ettemme ole varmoja, mihin olemme matkalla. Heti ensimmäisenä annoit kunnon herätyksen, kun kysyit, että halutaanko jatkaa yhdessä vai erikseen? Kiitos Tuija, sait meidän pysähtymään. Olet ihminen paikallaan siinä, mitä teet. Sulla on ihana rauha ja kiireettömyys, joka tarttuu ja joka on tärkeää, kun kyseenalaistetaan ja pohditaan suuntaa. Annat aikaa keskustelulle ja ajatuksille, kysyt oikeita kysymyksiä ja ohjaat oivaltamaan. Sulla taito saada asiakas sanoittamaan omia tunteitaan ja löytämään arvoja vastaavat vastaukset, joita viedä eteenpäin. Me löysimme takaisin juurille. Halutaan edelleen tehdä matkaa yhdessä ja nyt meillä taas seuraava etappi selvillä, unelma, jota tavoitella.
- Kati Vasell & Tuuli-Elina Ruuskanen, Maikki Media Oy

.

Työnohjaus Slide 3

Tuija näkee kokonaisvaltaisesti työhön liittyvät haasteet, ohjaa keskustelua hyvällä huumorilla ja rautaisella ammattitaidolla. Vastaanottojen tila on harmoninen ja siellä pystyy keskittymään aiheeseen ilman häiriöitä. Lämmöllä suosittelen.
– Vastaava ohjaaja –

previous arrow
next arrow

Tuija

Asiakkaiden palautteiden mukaan näkee, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden. Kanssani rohkenet keskustella asiasta kuin asiasta.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. 

Parien ja ryhmien kanssa olen oikeudenmukainen ja ohjaan asiakkaani puhumaan itsestään käsin ja kauniisti rajaan toisen syyttelyä. 

Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa.

Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri, missä jokaisella on lupa ja rohkeus olla juuri sellaisena kuin on, kasvaa ja kehittyä. Minua on kiitetty paljon myös itsepystyvyysuskon vahvistamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä sinnikkyydestä tukea asetettujen tavoitteiden siirtämisestä käytäntöön.

Työtavat

Terapiassa, kriisitukikeskusteluissa ja kriisiparisuhdeneuvonnassa työotteeni valikoituu asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Erilaiset tilanteet vaativat erityyppistä lähestymistapaa ja osaamisen hyödyntämistä.

Työskentelyssäni painottuvatkin tilanteen ja tarpeen mukaan kriisityön ja traumaattisten tapahtumien kriisien lähestymis- ja työtavat, voimavara- ja ratkaisukeskeinen viitekehys, psykofyysisen-, eli kehopsykoterapian muodon,  NLP:n ja erilaisten oppimisteorioiden hyödyntäminen. Hyödynnän työssäni eri koulutuksista sekä erilaisista vaativista asiakastyön tehtävistä kertynyttä vahvaa vuorovaikutusosaamista haastavissakin tilanteissa. Käytän työssäni myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua. Työtavat pohjaavat kaikki käymiini  koulutuksiin ja kytkeytyvät näiden teorioihin. 

Työnohjauksessa ja workshopeissa työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi. 

Lue lisää…