Koulutus ja workshopit

Työkaluja, intoa ja vaikuttavuutta!

Kursseilta ja eri mittaisista työpajoista saat uutta intoa, uusia taitoja ja työkaluja arkeen, työhön ja johtamiseen. Suosituissa räätälöidyissä workshopeissa ja LevelUP™ -kick off:ssa sekä eri NLP-koulutuksissa kehityt esimerkiksi itsetuntemuksessa ja vuorovaikutusosaamisessa, vahvistat omaa potentiaaliasi ja itsesi johtamisen taitoja tai parannat erityisesti henkistä hyvinvointiasi ja jaksamistasi. 

Asiakastyytyväisyyden ja todetun vaikuttavuuden vuoksi olen suosinut kokemuksellisten ja taitopainotteisten koulutusten sekä workshopien tuottamista ja kehittämistä. Tilauskurssien ja workshopien rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. Lisätietojen saamiseksi tutustu työtapoihini sivuston alaosassa sekä sivuston muuhun sisältöön ja ota rohkeasti yhtyettä.

Seuraa myös Facebookissa ja saa tiedot tulevista kursseista, koulutuksista ja muista tapahtumista sivulta Tuija Orelma- Aitoja kohtaamisia.

NLP Practitioner + ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työtavat koulutus 132+10h

NLP Practitioner -koulutuksessa opit NLP:n toimivat perusmallit- ja työkalut, joista hyödyt työelämän ja arjen erilaisissa kohdissa. NLP:sta ja koulutuksen annista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi johtamisessa, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla sekä työnohjausta, valmennus- sekä myynti- tai kehittämistyössä toimiville. NLP koulutukseen hakeudutaan usein myös tutkimaan ja kehittämään omaa itseä ja elämäänsä kaikkinensa sekä lisäämään hyvinvointia.

Koulutus on Suomen NLP yhdistyksen suositukset täyttävä. Saat koulutuksesta sertifikaatin sekä oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner. NLP sertifioinnin lisäksi saat merkinnän 10 oppitunnista ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä työtavoista. Kouluttajan terapia-, kriisi- ja traumatyön osaaminen antaa koulutukseen myös monen kaipaamaa syvyyttä asioiden tarkasteluun ja mahdollistaa myös terapeuttisen vaikutuksen oppimisen ohella. 

Koulutuksessani opit mm. ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja, mitä voit yhdistää harjoituksiin ja ottaa käyttöösi arjen tilanteissasi sekä hyödyntää työssäsi. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti orientoitunut koulutustapani integroituna NLP:n opiskeluun antaa ratkaisukeskeisen ajattelun ja työtapojen juurtua, auttaa kohentamaan omaa hyvinvointia sekä edistää henkilökohtaisia tavoitteita.

Palautteiden mukaan koulutuksen yksi valtti on myös aito, läsnäoleva ja innostava opetus, missä ryhmäkoko on riittävän pieni henkilökohtaisen edistymisen takaamiseksi. Lisäksi ryhmät ovat kiittäneet erityisistä metodeista, jotka ovat taanneet nopeasti ryhmäytymisen ja tuottaneet osallistujille olon sallivasta, voimaannuttavasta, kannustavasta ja rennosta ilmapiiristä.

Lähde mukaan seikkailemaan ja kokemaan ja oppimaan uutta.

NLP Master Practitioner ja ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työtavat koulutus 123+10h

Koulutus on tarkoitettu sertifioitujen NLP Practitioner koulutuksen käyneille. Master tason koulutuksessa syvennät ja lavennat NLP osaamistasi. Saat lisää toimivia työkaluja, näkökulmia ja buustia. NLP:n soveltaminen hyödyksesi omassa elämässä ja työssä käy entistä luonnollisemmin.

Saat koulutuksesta toimivia välineitä niin työelämän erilaisiin kohtiin kuin omaan jaksamiseen, työn- ja työympäristön kehittämiseen ja hyvinvointiin, johtamiseen sekä itsetuntemuksen lisäämiseen. Koulutukseni käyneet kertovat mm. saaneensa suuntaviivoja ja valjastettua omat voimavaransa ja potentiaalinsa paremmin käyttöönsä. Useat kiittävät lisääntyneestä rohkeudesta ja suuresta määrästä tietoa ja työvälineitä toteuttaa tarvittavia muutoksia eri elämänalueillaan.

Koulutuksessa saat kokea upeita hetkiä, missä karkoitetaan mm stressiä ja omaksutaan yhä syvemmin rentoutumisen, läsnäolon ja aivojen tuulettamisen sekä ajanhallinnan taitoja. Pääset kokemaan myös kehittelemäni Hiljaisuusretriitin NLP:n tavoin ja tutustut mm. huipputyyppi Terveys-Heppuun.

Palautteiden mukaan koulutuksen yksi valtti on myös aito, läsnäoleva ja innostava opetus, missä ryhmäkoko on riittävän pieni henkilökohtaisen edistymisen takaamiseksi. Lisäksi ryhmät ovat kiittäneet erityisistä metodeista, jotka ovat taanneet nopeasti ryhmäytymisen ja tuottaneet osallistujille olon sallivasta, voimaannuttavasta, kannustavasta ja rennosta ilmapiiristä.

Koulutuksesta saat sertifikaatin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Master Practitioner. Koulutus toteutetaan Suomen NLP yhdistyksen suositusten mukaisesti ja se sisältää 132 opetustuntia. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten työtapojen opetus antaa koulutukseen 10 vaikuttavaa opetustuntia lisää. Kouluttajan terapia-, kriisi- ja traumatyön osaaminen antaa koulutukseen myös monen kaipaamaa syvyyttä asioiden tarkasteluun ja mahdollistaa myös terapeuttisen vaikutuksen oppimisen ohella. Lähde jälleen mukaan seikkailemaan ja kokeilemaan uutta.

Workshopit

Kursseilta saat uutta intoa ja työkaluja arkeesi. Tarjonnasta löydät valikoiman koulutuksia niin henkilökohtaiseen kasvuun kuin työyhteisöjen kehittämiseksi.

Suosituissa räätälöidyissä workshopeissa ja LevelUP™ -kick off:ssa kehityt esimerkiksi itsetuntemuksessa ja vuorovaikutusosaamisessa, vahvistat omaa potentiaaliasi ja itsesi johtamisen taitoja tai parannat erityisesti henkistä hyvinvointiasi ja jaksamistasi. Tilattavissa myös valmennuksia työllistymisen edistämiseksi, esimerkiksi voimavarojen, vahvuuksien tai uravalinnan pohtimisen näkökulmasta. Olen saanut ollut mm. mukana valmentamassa työllistymistä edistäviä ryhmiä MyWay-hankkeessa.

Tilauskurssien ja workshopien rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. Lisätietojen saamiseksi tutustu työtapoihini sivuston alaosassa sekä sivuston muuhun sisältöön ja ota rohkeasti yhtyettä. Voit tiedustella ryhmäsi tai yhteisösi tarpeisiin sopivaa workshopia tai kurssia. 

Seuraa myös Facebookissa ja saa tiedot tuevista kursseista, koulutuksista ja muista tapahtumista sivulta Tuija Orelma- Aitoja kohtaamisia.

Koulutukset ja workshopit

Asiakkaat kertovat

Koulutukset Slide 1

Toiveita ja odotuksia ei juurikaan ollut, toivoin saavani jotain työkaluja omaan työhöni. Sainkin paljon enemmän:
NLP präkkäri vei minut matkalle jolla ravisteltiin rakentavassa hengessä uskomuksia, arvoja ja asenteita. Sain kehittää itseäni ryhmän tuella paremmaksi omaksi itsekseni.
Vuorovaikutus ja esiintymistaitoihin sain myös paljon vahvistusta NLP-kurssilla ja tavoitteiden työstämisen kautta nekin alkoivat konkretisoitua enemmän, kuin olin uskaltanutkaan unelmoida.
- Ulla-sosionomi (Jamk) –

Koulutukset Slide 1

Tuija Orelman luento voimavarakeskeisestä vuorovaikutuksesta oli inspiroiva ja ajatuksia herättävä. Ihmisten voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ovat erittäin tärkeitä ihan jokaiselle ja niitä tuodaan esille liian harvoin. Tämä luento oli hyvä muistutus niiden tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille. Teimme harjoituksia, jotka olivat voimaannuttavia ja itsetuntoa kohottavia.

Koulutukset Slide 2

Kaipasin uusia suhtautumistapoja mm. itse itseeni kohdistamaan kriittiseen ja vaativaan ajatteluun, jonka seurauksena olen kokenut työuupumuksen kaksi kertaa.
Olen saanut todella paljon lisää käytännön työkaluja omaan valmennus- ja koulutustyöhöni. Koen, että sain todella paljon tukea ja apua myös itseni näkemiseen toisin ja ymmärsin, että useaankaan asiaan ei ole vain yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta. Koulutus antoi minulle paljon lisää itsetuntemusta ja luottamusta itseeni.

Tuija on kouluttajana salliva ja ymmärtävä ja antoi tilaa jokaisen omille ajatuksille.
Koulutuksen kesto oli mielestäni todella hyvä ja tapaamiskertoja oli juuri sopivan tiuhaan kuitenkin niin, että asioita ehti työstää myös itsekseen ja asiakkaiden kanssa. Teoria ja käytäntö vuorottelivat erittäin sujuvasti ja Tuija olet kouluttajana osallistava ja kaikki huomioonottava. Erityisen paljon rakastin miniretriittiä aamulla, jolloin oltiin hiljaa, se oli aivan mahtava kokemus yhdessä!
Koulutus antaa paljon ajateltavaa ja käytännön työkaluja niin omaan elämään kuin varmasti ihan jokaisen työhön. Koulutusmaksu on pieni sijoitus siihen nähden, mitä itselleen saa.
– Anne, valmentaja ja kouluttaja–

Koulutukset Slide 3

Tuija on omaa persoonaansa rohkeasti työssään käyttävä, sydämellinen, empaattinen, maanläheinen ja huumorintajuinen moniosaaja. Olemassa olevan koulutuksensa lisäksi hänessä on ihailtavana piirteenä jatkuva uuden opiskelu ja tiedonjano. Herkkyys, elämänkokemus ja monipuolinen tietotaito – voiko kouluttajalta enää enempää toivoa.
Tuijan tapa kouluttaa on kaukana rutiininomaisesta – hän ottaa huomioon yksilöllisesti kunkin ryhmän ja sen yksilöiden tarpeet.
– Janette Salminen, YTM, asiakassihteeri

Koulutukset Slide 3

Lähdin koulutukseen kiinnostuksesta hankkia työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin työssä ja vapaa-ajalla.
Koulutus oli monipuolinen ja vastasi odotuksiini antaen vieläkin enemmän, mitä en osannut ennakkoon odottaa. Koulutuksen aikaan olen pystynyt jo hyödyntämään opittuja malleja käytännössä hyvin erilaisissa tilanteissa.
Voin suositella NLP koulutusta ihan kaikille, sukupuolesta ja taustasta riippumatta, joka haluaa tehdä silmin ja aisteja avaavan kokemusrikkaan matkan itseensä ja tutustua uusin silmin ympäröivään maailmaan. Iso kiitos!
- Katja/hoivakodin johtaja –

Koulutukset Slide 3

Kävin Tuijan NLP Practitioner -koulutuksen. Tuijan ohjaustyyli on hyvin lempeä, hyväksyvä, myötätuntoinen, mutta myös sopivalla tapaa jämäkkä. Tuija haluaa koko sydämellään auttaa ihmisiä ja auttaa heitä kehittämään itse itseään.

Ihailen hänen asiantuntemustaan sekä hänen koulutus- ja kokemustaustansa monimuotoisuutta, mitkä eivät kuitenkaan ole vieneet häneltä hänen tärkeimpiä ominaisuuksiaan eli lempeyttä ja kykyä myötätuntoon. Puhumattakaan siitä, että huumoria ja hersyvää naurua riitti aina! Koulutuspäiviin oli helppo tulla aina hyvällä ja innostuneella mielellä, vaikka itsellä olisi ollut mikä fiilis muuten. Ryhmäkoko oli riittävän pieni. Lisäksi NLP:n kaltaisessa koulutuksessa on erittäin tärkeää, että opiskelupäiviin ja myös niiden väliin jää riittävästi pohdinta- ja keskusteluaikaa. Ja rauhallista aikaa pari- ja ryhmätyöskentelylle. Aika vaikea kuvitella, että tästä NLP Practitionerista 132 h olisi voinut saada näin paljon hyötyä itselleen, jos se olisi vedetty pikakoulutuksena yhteen putkeen. Nyt koulutus oli aina 2 päivän jaksoissa yli 10 kk aikana. Sain todella paljon hyötyä ja iloa irti NLP:stä, ja varmasti jatkan vielä NLP Masteriin jossakin vaiheessa. NLP on todellista mielen kuntosalia. "Kuinka mielellään voikaan muuttaa mieltään". –

previous arrow
next arrow

Johannan ajatuksia Tuija Orelman luotsaaman NLP practitioner -koulutuksen jälkeen

Mitä jäi käteen ja millaista oli? Johannan tunnelmia ja ajatuksia NLP Practitioner- koulutusviikonloppujen sekä koko NLP Practitioner koulutuksen jälkeen. Kouluttajana Tuija Orelma.

Tuija

Asiakkaiden palautteiden mukaan näkee, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden. Kanssani rohkenet keskustella asiasta kuin asiasta.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. 

Parien ja ryhmien kanssa olen oikeudenmukainen ja ohjaan asiakkaani puhumaan itsestään käsin ja kauniisti rajaan toisen syyttelyä. 

Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa.

Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri, missä jokaisella on lupa ja rohkeus olla juuri sellaisena kuin on, kasvaa ja kehittyä. Minua on kiitetty paljon myös itsepystyvyysuskon vahvistamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä sinnikkyydestä tukea asetettujen tavoitteiden siirtämisestä käytäntöön.

Työtavat

Terapiassa, kriisitukikeskusteluissa ja kriisiparisuhdeneuvonnassa työotteeni valikoituu asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Erilaiset tilanteet vaativat erityyppistä lähestymistapaa ja osaamisen hyödyntämistä.

Työskentelyssäni painottuvatkin tilanteen ja tarpeen mukaan kriisityön ja traumaattisten tapahtumien kriisien lähestymis- ja työtavat, voimavara- ja ratkaisukeskeinen viitekehys, psykofyysisen-, eli kehopsykoterapian muodon,  NLP:n ja erilaisten oppimisteorioiden hyödyntäminen. Hyödynnän työssäni eri koulutuksista sekä erilaisista vaativista asiakastyön tehtävistä kertynyttä vahvaa vuorovaikutusosaamista haastavissakin tilanteissa. Käytän työssäni myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua. Työtavat pohjaavat kaikki käymiini  koulutuksiin ja kytkeytyvät näiden teorioihin. 

Työnohjauksessa ja workshopeissa työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi. 

Lue lisää…