Koulutus ja workshopit

Työkaluja, intoa ja vaikuttavuutta!

Kursseilta ja eri mittaisista työpajoista saat uutta intoa, uusia taitoja ja työkaluja arkeen, työhön ja johtamiseen. Suosituissa räätälöidyissä workshopeissa ja LevelUP™ -kick off:ssa sekä eri NLP-koulutuksissa kehityt esimerkiksi itsetuntemuksessa ja vuorovaikutusosaamisessa, vahvistat omaa potentiaaliasi ja itsesi johtamisen taitoja tai parannat erityisesti henkistä hyvinvointiasi ja jaksamistasi. 

Asiakastyytyväisyyden ja todetun vaikuttavuuden vuoksi olen suosinut kokemuksellisten ja taitopainotteisten koulutusten sekä workshopien tuottamista ja kehittämistä. Tilauskurssien ja workshopien rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. Lisätietojen saamiseksi tutustu työtapoihini sivuston alaosassa sekä sivuston muuhun sisältöön ja ota rohkeasti yhtyettä.

Seuraa myös Facebookissa ja saa tiedot tulevista kursseista, koulutuksista ja muista tapahtumista sivulta Tuija Orelma- Aitoja kohtaamisia.

NLP Practioner

NLP Practitioner -koulutuksessa opit NLP:n toimivat perusmallit- ja työkalut, joista hyödyt työelämän ja arjen erilaisissa kohdissa. NLP:sta ja koulutuksen annista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi johtamisessa, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla sekä työnohjausta, valmennus- sekä myynti- tai kehittämistyössä toimiville. NLP koulutukseen hakeudutaan usein myös tutkimaan ja kehittämään omaa itseä ja elämäänsä kaikkinensa sekä lisäämään hyvinvointia.

Spesiaalina ja arvokkaana lisänä tarjoan vahvan ratkaisu- ja voimavarakeskeisen osaamiseni NLP koulutettavien eduksi. Koulutuksessani opit mm. ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja, mitä voit yhdistää harjoituksiin ja ottaa käyttöösi arjen tilanteissasi sekä hyödyntää työssäsi. Ratkaisukeskeisesti orientoitunut koulutustapani integroituna NLP:n opiskeluun antaa opiskelijalle mahdollisuuden omaksua vahvemmin ratkaisukeskeistä ajattelua. Lisäksi se usein kohentaa opiskelijan hyvinvointia ja edistää henkilökohtaisia tavoitteita sekä siten myös auttaa toteuttamaan ratkaisukeskeisyyttä kaikessa tekemisessä ja kohtaamisissa.

Palautteiden mukaan koulutuksen yksi valtti on myös aito, läsnäoleva ja innostava opetus, missä ryhmäkoko on riittävän pieni henkilökohtaisen edistymisen takaamiseksi. Lisäksi ryhmät ovat kiittäneet erityisistä metodeista, jotka ovat taanneet nopeasti ryhmäytymisen ja tuottaneet osallistujille olon sallivasta, voimaannuttavasta ja kannustavasta ryhmästä.

Koulutus sisältää vaaditut 132 opetustuntia ja saat siitä sertifikaatin sekä oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner. Normaalia tuhdimman ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden annin vuoksi koulutukseen on lisätty yhteensä 4 ylimääräistä opetustuntia.

NLP Master Practitioner

Koulutus on tarkoitettu sertifioitujen NLP Practitioner koulutuksen käyneille. Master tason koulutuksessa syvennät ja lavennat NLP osaamistasi. Saat lisää toimivia työkaluja, näkökulmia ja buustia. NLP:n soveltaminen hyödyksesi omassa elämässä ja työssä käy entistä luonnollisemmin.

Spesiaalina ja arvokkaana lisänä tarjoan vahvan ratkaisu- ja voimavarakeskeisen osaamiseni NLP koulutettavien eduksi. Koulutuksessani opit mm. ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja, mitä voit yhdistää harjoituksiin ja ottaa käyttöösi arjen tilanteissasi sekä hyödyntää työssäsi. Ratkaisukeskeisesti orientoitunut koulutustapani integroituna NLP:n opiskeluun antaa opiskelijalle mahdollisuuden omaksua vahvemmin ratkaisukeskeistä ajattelua. Lisäksi se usein kohentaa opiskelijan hyvinvointia ja edistää henkilökohtaisia tavoitteita sekä siten myös auttaa toteuttamaan ratkaisukeskeisyyttä kaikessa tekemisessä ja kohtaamisissa.

Palautteiden mukaan koulutuksen yksi valtti on myös aito, läsnäoleva ja innostava opetus, missä ryhmäkoko on riittävän pieni henkilökohtaisen edistymisen takaamiseksi. Lisäksi ryhmät ovat kiittäneet erityisistä metodeista, jotka ovat taanneet nopeasti ryhmäytymisen ja tuottaneet osallistujille olon sallivasta, voimaannuttavasta ja kannustavasta ryhmästä.

Koulutuksesta saat sertifikaatin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Master Practitioner. Koulutus toteutetaan Suomen NLP yhdistyksen kriteerien mukaisesti ja se sisältää 132 opetustuntia. Runsaampi ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden opetus antaa koulutukseen 4 opetustuntia lisää. Lähde jälleen mukaan seikkailemaan ja kokeilemaan uutta.

Workshopit

Kursseilta saat uutta intoa ja työkaluja arkeesi. Tarjonnasta löydät valikoiman koulutuksia niin henkilökohtaiseen kasvuun kuin työyhteisöjen kehittämiseksi.

Suosituissa räätälöidyissä workshopeissa ja LevelUP™ -kick off:ssa kehityt esimerkiksi itsetuntemuksessa ja vuorovaikutusosaamisessa, vahvistat omaa potentiaaliasi ja itsesi johtamisen taitoja tai parannat erityisesti henkistä hyvinvointiasi ja jaksamistasi. Tilattavissa myös valmennuksia työllistymisen edistämiseksi, esimerkiksi voimavarojen, vahvuuksien tai uravalinnan pohtimisen näkökulmasta. Olen saanut ollut mm. mukana valmentamassa työllistymistä edistäviä ryhmiä MyWay-hankkeessa.

Tilauskurssien ja workshopien rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeita vastaaviksi ja toiveita kuunnellen. Lisätietojen saamiseksi tutustu työtapoihini sivuston alaosassa sekä sivuston muuhun sisältöön ja ota rohkeasti yhtyettä. Voit tiedustella ryhmäsi tai yhteisösi tarpeisiin sopivaa workshopia tai kurssia. 

Seuraa myös Facebookissa ja saa tiedot tuevista kursseista, koulutuksista ja muista tapahtumista sivulta Tuija Orelma- Aitoja kohtaamisia.

Koulutukset ja workshopit

Asiakkaat kertovat

Tuija Orelman luento voimavarakeskeisestä vuorovaikutuksesta oli inspiroiva ja ajatuksia herättävä. Ihmisten voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ovat erittäin tärkeitä ihan jokaiselle ja niitä tuodaan esille liian harvoin. Tämä luento oli hyvä muistutus niiden tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille. Teimme harjoituksia, jotka olivat voimaannuttavia ja itsetuntoa kohottavia.

Tuija on innostava, kannustava, lämminhenkinen ja syvällinen. Hän ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja kunkin ainutlaatuisten ja ominaisten kykyjen arvokkuuden. Tuijan kurssilla näkee itsensä ja mahdollisuutensa uudessa valossa. Positiivinen lataus ja vahvistunut luottamus omiin kykyihin ja aavistuksiin jäi kurssilta elämän eväiksi.

Ihan pakko jakaa tämä into ja onnellisuus! Olin tänään Tuijan luona koulutuksen aloitustapaamisessa. ?Nyt vaan jokin meni vihdoinkin tähän jääräpäähänkin perille ja jotain hienoa tapahtui. Oivallus/ portti aukeni … ja yes!!!? Olen ”huumaantunut”, iloinen, onnellinen .. sanat ei riitä Mies kysyi kotiin päästyäni: ”Mitä sulle nainen on tapahtunut?” Imuroiminenkin kulki kuin tanssi!

previous arrow
next arrow
Slider

Johannan ajatuksia Tuija Orelman luotsaaman NLP practitioner -koulutuksen jälkeen

Mitä jäi käteen ja millaista oli? Johannan tunnelmia ja ajatuksia NLP Practitioner- koulutusviikonloppujen sekä koko NLP Practitioner koulutuksen jälkeen. Kouluttajana Tuija Orelma.

Tuija

Asiakkaiden palautteiden mukaan näkee, että pidän työstäni ja teen sitä täydestä sydämestä laittaen itseni ja ammattitaitoni täysillä likoon asiakkaiden tarpeet huomioiden. Kanssani rohkenet keskustella asiasta kuin asiasta.

Työssäni olen myötätuntoinen, läsnäoleva ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen ja haastan asiakkaitani pohtimaan uusia näkökulmia kannustavasti ja arvostavasti. 

Parien ja ryhmien kanssa olen oikeudenmukainen ja ohjaan asiakkaani puhumaan itsestään käsin ja kauniisti rajaan toisen syyttelyä. 

Vastaanotollani sekä koulutuksissa huumori saa sijansa asioiden selkiytymisen, hyvinvoinnin ja taitojen karttumisen ohessa.

Vahvuutenani ja tavoitteenani on luoda haastavissakin tilanteissa toiveikas, lämminhenkinen ja myönteinen ilmapiiri, missä jokaisella on lupa ja rohkeus olla juuri sellaisena kuin on, kasvaa ja kehittyä. Minua on kiitetty paljon myös itsepystyvyysuskon vahvistamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä sinnikkyydestä tukea asetettujen tavoitteiden siirtämisestä käytäntöön.

Työtavat

Terapiassa, kriisitukikeskusteluissa ja kriisiparisuhdeneuvonnassa työotteeni valikoituu asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Erilaiset tilanteet vaativat erityyppistä lähestymistapaa ja osaamisen hyödyntämistä.

Työskentelyssäni painottuvatkin tilanteen ja tarpeen mukaan kriisityön ja traumaattisten tapahtumien kriisien lähestymis- ja työtavat, voimavara- ja ratkaisukeskeinen viitekehys, psykofyysisen-, eli kehopsykoterapian muodon,  NLP:n ja erilaisten oppimisteorioiden hyödyntäminen. Hyödynnän työssäni eri koulutuksista sekä erilaisista vaativista asiakastyön tehtävistä kertynyttä vahvaa vuorovaikutusosaamista haastavissakin tilanteissa. Käytän työssäni myös ohjaavaa ja psykoedukatiivista keskustelua. Työtavat pohjaavat kaikki käymiini  koulutuksiin ja kytkeytyvät näiden teorioihin. 

Työnohjauksessa ja workshopeissa työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, missä näkyy vahvasti dialogisuus, voimavarojen tunnistaminen ja taitojen tietoinen kehittäminen. Työnohjauksen teoreettinen pohja kytkeytyy ratkaisukeskeisyyden, oppimisteorioiden ja systeemisyyden varaan. Lisäksi hyödynnän työnohjauksessa myös psykofyysisen psykoterapian sekä NLP:n käytänteitä teorioineen soveltuvin osin. Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työn ja työntekijän tarpeita vastaaviksi. 

Lue lisää…