Terapeutti ja kouluttaja Tuija Orelma

Koulutus

 • Psykoterapeuttikoulutus (ratkaisukeskeinen, University of the West of England, Bristol)
 • Kriisityöntekijä (TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Lyhytterapiainstituutti)
 • Sosionomi AMK
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • NLP kouluttaja/ trainer
 • Työnohjaajakoulutuksessa (STOry hyväksymä)
 • Terveydenhoidon perusopinnot ja lähihoitaja
 • Parisuhdeneuvoja (Kataja ry)
 • Ero-ohjaaja, Fisherin-/Suomalainen eroseminaari ohjaaja
 • Parisuhteen palikat- ohjaajakoulutus (Kataja ry)
 • Virtaa välillämme- ryhmänohjaaja (Katajan ry)
 • Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
 • Psykologian opintoja Jyu

  Muita lisäopintoja mm. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta- ja parisuhdetyöstä, työyhteisösovittelusta.

Kokemus

 • ahdistuneisuushäiriöt
 • fobiat
 • erotyöskentely
 • itsetuhoisen nuoren läheisen tukeminen
 • keholliset ja toiminnalliset menetelmät
 • kasvatukselliset asiat
 • keskittymisen- ja tarkkaavaisuuden häiriöt
 • kriisi- ja tukikeskustelut
 • lyhytterapia
 • masennus
 • mindfulness
 • Muksuoppi-menetelmän ohjaus
 • NLP
 • nuorisoterapia
 • nuorten probleemat
 • oman olemisen ja elämän pohdinta
 • parisuhdeterapia ja -neuvonta
 • psykofyysinen psykoterapia
 • päihdekeskustelut
 • perheinterventiot
 • perhe-/ lähisuhdeväkivalta
 • ratkaisukeskeisyys
 • rentoutusopastus ja -ohjaus
 • riippuvuudet
 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • sovittelu ristiriita tilanteissa
 • suuttumuksen hallinta
 • tietoisuustaidot
 • traumaattisten tapahtumien jälkeinen kriisityö
 • työssä jaksaminen
 • tunnetaidot
 • työuupumus
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • uniongelmat
 • uupumus
 • uusperheet
 • vanhempien ohjaus ja -tuki
 • voimavarakeskeinen terapia

Johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, muutosjohtaminen, ura- ja ammatinvalinta, työllistyminen, ryhmänohjaukset.

Työkokemukseni on sekä sosiaali- että terveysalalta erilaisesta hoitotyöstä ja lastensuojelusta, pitäen sisällään mm. mielenterveys- ja päihdetyötä sekä vaikeiden vuorovaikutuspulmien äärellä työskentelyä. Yksilö- ja parisuhdeterapian, kriisikeskustelutuen ja kriisiparisuhdetyön lisäksi olen tehnyt työnohjausta ja coachingia. Olen toiminut myös kouluttajana ja erilaisten ryhmien vetäjänä jo reilun 10 vuoden ajan. Osa-aikaista työkokemusta turvallisuusalalta on kertynyt 12 vuoden ajan. Olen toiminut niin yrittäjänä, työntekijänä kuin esimiestyössä sekä useammassa yhdistys- ja vapaaehtoistyössä luottamustehtävissä. 

Opinnäytetyö johtamisesta aiheella

INNOSTUSTA JA DRAIVIA TYÖNTEKIJÖIHIN MUUTOSPROSESSEISSA