Terapeutti, kriisityöntekijä, työnohjaaja, kouluttaja Tuija Orelma

Koulutus

 • Psykoterapeuttikoulutus, PGDip in Solution Focused Therapy 
  (ratkaisukeskeinen, University of the West of England, Bristol)
 • Kriisityöntekijä (TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI certified advanced solution-focused practitioner)
 • Sosionomi AMK
 • Työnohjaaja (STOry) Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • NLP kouluttaja, NLP trainer
 • Teaching Recovery Skills – (TRT) ryhmäintervention ohjaaja ja kouluttaja
 • Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija 60 op (korkeakouludiplomi) koulutuksessa valm. 4/2022
 • Kriisi- ja traumakoulutus- vakauttava pari- ja perheterapia koulutuksessa 30 op. valm. 12/ 2022
 • Psykologian opintoja UEF
 • Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
 • Terveydenhoidon perusopinnot ja lähihoitaja
 • Parisuhdeneuvoja (Kataja ry)
 • Ero-ohjaaja, Fisherin-/Suomalainen eroseminaari ohjaaja
 • Jännittäjäryhmän ohjaaja (Helsingin kesäyliopisto, Martin, M.)
 • Parisuhteen palikat- ohjaajakoulutus (Kataja ry)
 • Virtaa välillämme- ryhmänohjaaja (Katajan ry)
 • Musiikki- ja kehollinen ilmaisu opinnot (HAMK)

  Muita lisäopintoja ja kursseja mm. teemoin: Traumat, perheterapia, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, parisuhde voimavarana, kun perheessä sairautta ja muita parisuhde- ja perhetyön koulutuksia, Nepsy-koulutuksia, työyhteisösovittelu, ratkaisukeskeinen konfliktin hallinta, tietoisuustaidot, rentoutusohjaus, lapset puheeksi koulutus, luovat menetelmät, kuten psykodraama ja improvisaatio ohjaamisen tukena.

Kokemus

 • ahdistus
 • fobiat
 • erityisherkkkyys
 • erotyöskentely
 • itsetuhoisen nuoren läheisen tukeminen
 • jännittäminen ja pelkotilat
 • keholliset ja toiminnalliset menetelmät
 • kasvatukselliset asiat
 • keskittymisen- ja tarkkaavaisuuden häiriöt
 • kriisi- ja tukikeskustelut
 • lyhytterapia
 • masennus
 • mindfulness
 • Muksuoppi-menetelmän ohjaus
 • NLP
 • neuropsykiatrinen kuntoutus
 • nuorisoterapia
 • nuorten probleemat
 • oman olemisen ja elämän pohdinta
 • parisuhdeterapia ja -neuvonta
 • perheterapia
 • psykofyysinen psykoterapia
 • perheinterventiot ja perhetyö
 • perhe-/ lähisuhdeväkivalta
 • päihdekeskustelut
 • ratkaisukeskeisyys
 • rentoutusopastus ja -ohjaus
 • riippuvuudet
 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • sovittelu ristiriita tilanteissa
 • suuttumuksen hallinta
 • tietoisuustaidot
 • traumaattisten tapahtumien jälkeinen kriisityö
 • työssä jaksaminen
 • tunnetaidot
 • työuupumus
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • uniongelmat
 • uupumus
 • uusperheet
 • vakauttava trauma- ja kriisityö
 • vanhempien ohjaus ja -tuki
  (myös tilanteissa, kun taustalla nuoren päihteiden käyttö tai erityyppinen itsetuhoinen käyttäytyminen)
 • voimavarakeskeinen terapia
 • vuorovaikutuspulmat

Mm. johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, identiteetti, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen työssä, paremman yhteyden luominen toiseen ihmiseen, neuvottelutaidot, ajanhallinta, muutosjohtaminen, palautuminen, rentoutuminen ja työhyvinvointi, tunnetaidot ja -säätelykeinot, kriisityönohjaus, traumaattisten tapahtumien purku, vuorovaikutushaasteet, haastavat asiakascaset, vuorovaikutuksen kehittäminen, ahdh/add työssä, tavoitteistaminen ja motivoituminen, ura- ja ammatinvalinta, työllistyminen, ryhmänohjaukset, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, psykofyysisyys, NLP.

Työkokemukseni on sekä sosiaali- että terveysalalta erilaisesta hoitotyöstä ja lastensuojelusta, terapia- ja kriisityöstä. Lisäksi minulla on työkokemusta johtamistyöstä, työnohjauksesta ja coachingista erityisesti sote-alan työnohjauksista, mutta myös esimerkiksi johdon-, liiketalouden, rikosseuraamus- ja opetusalojen työnohjauksista. Olen toiminut myös kouluttajana ja ryhmien vetäjänä jo n. 15 vuoden ajan. Osa-aikaista työkokemusta turvallisuusalalta on taustalla 12 vuoden ajalta. Olen toiminut niin yrittäjänä, työntekijänä kuin johtamistyössä sekä useammassa yhdistys- ja vapaaehtoistyössä luottamustehtävissä sekä tapahtumien/ koulutusten kehittäjänä ja järjestäjänä. 

Opinnäytetyö johtamisesta aiheella:

INNOSTUSTA JA DRAIVIA TYÖNTEKIJÖIHIN MUUTOSPROSESSEISSA

Psykoterapiakoulutuksen lopputyöt ja perehtyminen teemoihin:

– Yhteistyöhaluisempi asiakas. Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisen psykoterapian työtavoin mentalisointia hyödyntäen.
Tässä työssä tarkastelen ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan sekä mentalisaation synteesin toimivuutta. Työn tavoitteena on tuoda keinoja yhteistyötä vastustavan asiakkaan tai haastavan asiakastilanteen kohtaamiseen erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa. Teoreettinen pohja ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehykset kautta sekä mentalisaation osuudesta esim. Laitinen, I. & Ollikainen, S. 2017, Kalland, M. 2017, Keinänen, M. 2017, Pajulo, M., Pyykkönen, N. & Salo, S. 2015.


– Apua vakavasti itsetuhoisen nuoren vanhemmalle. Ratkaisukeskeinen lähestymismistapa  traumaattisen tapahtuman jälkeen.
Tässä työssä esittelen ammattilaiselle kohtaamisen mallin kriisin alkuvaiheeseen kytkien ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan ja teorian soveltuvin osin kriisityön käyttöteoriaan. Työssäni kuvaan tapaamisella huomioitavia tärkeitä seikkoja vanhemman kohtaamisessa hänen toipumisensa edistämiseksi. Ratkaisukeskeisen psykoterapian ja uusinta tutkimustietoa psyykkisestä traumatisoitumista hyödyntävien kriisityön suositusten integraatio tai vuoropuhelu luovat työhöni teoreettisen pohjan.

Työnohjaajakoulutuksen lopputyö:
Johdon ratkaisukeskeinen työnohjaus – ADHD- piirteet uudessa valossa

Toistaiseksi työt ei luettavissa julkisesti tai jaettavissa.

Jäsenyydet:
Suomen NLP-yhdistys ry
Tampereen seudun yrittäjänaiset ry
Suomen yrittäjänaiset ry
Suomen Työnohjaajat ry (STOry)
Kataja- Parisuhdekeskus ry
Suomen Psykotraumayhdistys ry