Terapeutti, kriisityöntekijä, työnohjaaja, kouluttaja Tuija Orelma

Koulutus

 • Psykoterapeuttikoulutus, PGDip in Solution Focused Therapy 
  (ratkaisukeskeinen, University of the West of England, Bristol)
 • Kriisityöntekijä (TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI certified advanced solution-focused practitioner)
 • Sosionomi AMK
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • NLP kouluttaja, NLP trainer
 • Työnohjaajakoulutuksessa STOry
  (valm. 06/21)
 • Teaching Recovery Skills – (TRT) ryhmäintervention ohjaaja ja kouluttaja
 • Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija 60 op (korkeakouludiplomi) koulutuksessa 2020-2022
 • Terveydenhoidon perusopinnot ja lähihoitaja
 • Parisuhdeneuvoja (Kataja ry)
 • Ero-ohjaaja, Fisherin-/Suomalainen eroseminaari ohjaaja
 • Jännittäjäryhmän ohjaaja (Helsingin kesäyliopisto, Martin, M.)
 • Parisuhteen palikat- ohjaajakoulutus (Kataja ry)
 • Virtaa välillämme- ryhmänohjaaja (Katajan ry)
 • Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
 • Psykologian opintoja Jyu ja UEF
 • Musiikki- ja kehollinen ilmaisu (HAMK)

  Muita lisäopintoja ja kursseja mm. teemoin: Perheterapia, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, parisuhde voimavarana, kun perheessä sairautta ja muita parisuhde- ja perhetyön koulutuksia, Nepsy-koulutuksia, työyhteisösovittelu, ratkaisukeskeinen konfliktin hallinta, tietoisuustaidot, rentoutusohjaus, luovat menetelmät, kuten psykodraama ja improvisaatio ohjaamisen tukena, 5 pisteen korva-akupunktio.

Kokemus

 • ahdistus
 • fobiat
 • erityisherkkkyys
 • erotyöskentely
 • itsetuhoisen nuoren läheisen tukeminen
 • jännittäminen ja pelkotilat
 • keholliset ja toiminnalliset menetelmät
 • kasvatukselliset asiat
 • keskittymisen- ja tarkkaavaisuuden häiriöt
 • kriisi- ja tukikeskustelut
 • lyhytterapia
 • masennus
 • mindfulness
 • Muksuoppi-menetelmän ohjaus
 • NLP
 • nuorisoterapia
 • nuorten probleemat
 • oman olemisen ja elämän pohdinta
 • parisuhdeterapia ja -neuvonta
 • psykofyysinen psykoterapia
 • perheinterventiot ja perhetyö
 • perhe-/ lähisuhdeväkivalta
 • päihdekeskustelut
 • ratkaisukeskeisyys
 • rentoutusopastus ja -ohjaus
 • riippuvuudet
 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • sovittelu ristiriita tilanteissa
 • suuttumuksen hallinta
 • tietoisuustaidot
 • traumaattisten tapahtumien jälkeinen kriisityö
 • työssä jaksaminen
 • tunnetaidot
 • työuupumus
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • uniongelmat
 • uupumus
 • uusperheet
 • vanhempien ohjaus ja -tuki
  (myös tilanteissa, kun taustalla nuoren päihteiden käyttö tai erityyppinen itsetuhoinen käyttäytyminen)
 • voimavarakeskeinen terapia

Johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, muutosjohtaminen, ura- ja ammatinvalinta, työllistyminen, ryhmänohjaukset.

Työkokemukseni on sekä sosiaali- että terveysalalta erilaisesta hoitotyöstä ja lastensuojelusta, pitäen sisällään mm. mielenterveys- ja päihdetyötä sekä vaikeiden vuorovaikutuspulmien äärellä työskentelyä. Yksilö- ja parisuhdeterapian, kriisikeskustelutuen ja kriisiparisuhdetyön lisäksi olen tehnyt työnohjausta ja coachingia. Olen toiminut myös kouluttajana ja erilaisten ryhmien vetäjänä jo reilun 10 vuoden ajan. Osa-aikaista työkokemusta turvallisuusalalta on taustalla 12 vuoden ajalta. Olen toiminut niin yrittäjänä, työntekijänä kuin johtamistyössä sekä useammassa yhdistys- ja vapaaehtoistyössä luottamustehtävissä sekä tapahtumien/ koulutusten järjestäjänä. 

Opinnäytetyö johtamisesta aiheella

INNOSTUSTA JA DRAIVIA TYÖNTEKIJÖIHIN MUUTOSPROSESSEISSA

Psykoterapiakoulutuksen lopputyöt ja perehtyminen teemoihin:

– Yhteistyöhaluisempi asiakas. Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisen psykoterapian työtavoin mentalisointia hyödyntäen.
Tässä työssä tarkastelen ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan sekä mentalisaation synteesin toimivuutta. Työn tavoitteena on tuoda keinoja yhteistyötä vastustavan asiakkaan tai haastavan asiakastilanteen kohtaamiseen erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa. Teoreettinen pohja ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehykset kautta sekä mentalisaation osuudesta esim. Laitinen, I. & Ollikainen, S. 2017, Kalland, M. 2017, Keinänen, M. 2017, Pajulo, M., Pyykkönen, N. & Salo, S. 2015.


– Apua vakavasti itsetuhoisen nuoren vanhemmalle. Ratkaisukeskeinen lähestymismistapa  traumaattisen tapahtuman jälkeen.
Tässä työssä esittelen ammattilaiselle kohtaamisen mallin kriisin alkuvaiheeseen kytkien ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan ja teorian soveltuvin osin kriisityön käyttöteoriaan. Työssäni kuvaan tapaamisella huomioitavia tärkeitä seikkoja vanhemman kohtaamisessa hänen toipumisensa edistämiseksi. Ratkaisukeskeisen psykoterapian ja uusinta tutkimustietoa psyykkisestä traumatisoitumista hyödyntävien kriisityön suositusten integraatio tai vuoropuhelu luovat työhöni teoreettisen pohjan.

Työnohjaajakoulutuksen lopputyön perehtyminen aiheelle:
Palautumisen johtaminen – Työnohjaus johtamisen voimavarana

Toistaiseksi työt ei luettavissa julkisesti tai jaettavissa.

Jäsenyydet:
Suomen NLP-yhdistys ry
Tampereen seudun yrittäjänaiset ry
Suomen yrittäjänaiset ry
STORy opiskelijajäsen
Kataja- Parisuhdekeskus ry
Suomen Psykotraumayhdistys ry