NLP Master Practitioner ja ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työtavat koulutus

Tampereella 12.3-30.10.2022Hyppää mukaan suositulle ja kiitetylle matkalle kohti toivomiasi syvällisiäkin muutoksia ja tuloksia ammattitaitoisessa ja lämminhenkisessä opetuksessa. Koulutuksesta saat mukaasi runsaasti työkaluja ammattiin ja vapaa-aikaan, miten toteuttaa tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa.  Kouluttajan terapia-, kriisi- ja traumatyön osaaminen tuo koulutukseen myös monen kaipaamaa syvyyttä asioiden tarkasteluun ja mahdollistaa myös terapeuttisen vaikutuksen oppimisen ohella. 

Koulutus on tarkoitettu NLP Practitioner (väh. 132h) koulutuksen käyneille. Master-tason koulutuksessa syvennät ja lavennat NLP osaamistasi. Sen jälkeen osaat soveltaa NLP:tä entistä luontevammin. Valmennuksellisen, voimavaroja lisäävän koulutukseni käyneet kertovat elämänlaadun, hyvinvoinnin ja vuorovaikutustaitojen kehittyneen huomattavasti. Koulutuksesta saat lisää toimivia työkaluja, näkökulmia ja kokemuksia, joista hyödyt työelämän ja vapaa-ajan erilaisissa kohdissa, kuten ihmissuhteissa, stressinsäätelyssä ja ajanhallinnassa. Koulutuksessa harjaannut myös heittäytymis- ja esiintymistaidoissa sekä ravisutat edistymistäsi rajoittavia uskomuksia.

Koulutuksesta saat sertifikaatin sekä oikeuden käyttää nimikettä NLP Master Practitioner. Intensiivisiin koulutuspäiviin on integroitu 10 ylimääräistä opetustuntia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä työtapoja. Ne ovat myös osa koulutuksen läpi kulkevaa valmennuksellista prosessia ratkaisukeskeisiin teorioihin kytkeytyen. Näin ratkaisukeskeinen ajattelu juurtuu siirtyen helpommin arkeen ja mahdollistaa paremmin toivottuja muutoksia. Koulutuksen jälkeen NLP:n ja ratkaisukeskeisyyden soveltaminen käy entistä luontevammin. Tuijan koulutuksissa kouluttajan terapia-, kriisi- ja traumatyön osaaminen antaa monen kaipaamaa syvyyttä asioiden tarkasteluun ja mahdollistaa myös terapeuttisen vaikutuksen oppimisen ohella.  Syvällisyyden ja tietoa antavan sekä tutkivan otteen kanssa rinnalla kulkee sopiva keveys ja huumori.

Suoritukset ja oppiminen koostuvat pitkälti kokemuksellisesta oppimisesta, pidemmän koulutusajan prosessista ja hyvin suunnitellusta sisällöntoteutuksesta. Opiskelupäivät koostuvat kouluttajavetoisista harjoitteista ja demoesityksistä, yksilö-, pari- tai pienryhmässä tehdyistä harjoitteista, sekä keskusteluista. Opitut asiat ovat käytössäsi jo ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien.

Asiakaskokemuksia voit lukea mm. FB -sivuston Aitoja kohtaamisia tapahtumailmoituksesta.

Ilmoittaudu heti ja varmista koulutuspaikkasi!

KOULUTUS TARJOAA:

 • itsetuntemusta, -varmuutta, -luottamusta
 • itsensä ja muiden johtamisen taitoja
 • rohkeutta
 • muutosvoimaa
 • tunnetaitoja ja vireystilan säätelykeinoja
 • omien rajoittavien uskomusten ravistelua ja työkaluja rajoittavien ajatusmallien työstöön
 • kriisi- ja traumanäkökulmia, myös selviytymiskeinoja mieltä järkyttäneen tapahtuman jälkeen
 • keinoja vahvistaa ja hyödyntää omia voimavaroja
 • työkaluja jaksamiseen, rentoutumiseen, palautumiseen ja stressinhallintaan
 • itsepystyvyysuskoa ja sparrausta omiin asioihin
 • ohjaus-/ valmennustekniikoita ja työkaluja
 • ”ei tietämisen-”/tyhjän pään tilan oppiminen
 • syvällisempää ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja miten saada parempi yhteys toiseen
 • keinoja toimia myös haastavissa vuorovaikutustilanteissa
 • keinoja tunnistaa ja vahvistaa omia rajoja
 • opastusta oman sisäisen viisauden kuulemiseen
 • oppia ja kokemusta keho- mieli yhteyden hyödyntämisestä
 • tekniikoita motivoitua ja motivoida toista
 • ajattelun avartumista näkökulmia ja oivalluksia
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työtapoja
 • harjaantumista heittäytymisessä ja esiintymisessä
 • kouluttajan ja pienryhmän tuen sallivassa ja arvostavassa ilmapiirissä omaan kehittymiseesi
 • sertifioinnin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Master Practitioner
  … ja todennäköisesti paljon muuta

KOULUTUSAIKATAULU:


la-su      12-13.3.2022
pe-la      22-23.4.2022
la-su      21-22.5.2022
pe-la       17-18.6.2022
pe-la          5-6.8.2022
la-su        10-11.9.2022
la-su         8-9.10.2022
la-su 29-30.10.2022

Toteutus yht. 16 päivää, 132+10 opetustuntia. 1 opetustunti 45min. klo 9.00-16.45.


KOULUTTAJASI

Tuija Orelma

NLP Kouluttaja, NLP Trainer
Työnohjaaja (STOry)
PGDip in Solution Focused Therapy, psykoterapeuttikoulutus
Kriisityöntekijä (traumaattiset kriisit, Tents EU)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosionomi AMK
Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
Psykologian opintoja (UEF)
Parisuhdeneuvoja
Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntijakoulutuksessa 60op (valm. 4/22)
Kriisi- ja traumakoulutus- vakauttava pari- ja perheterapia koulutuksessa (valm. 12/22)

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Lue lisää myös täältä

www.tuijaorelma.fi  

 p. 040 507 4995
info@tuijaorelma.fi

Lämpimästi tervetuloa vaikuttavaan NLP ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisten työtapojen koulutukseen!

Jätä rohkeasti soittopyyntö ja jutellaan lisää siitä, mitä koulutus tarjoaa ja millä tavalla se tarjoillaan.

Tuija


HINTA JA MAKSUEHDOT:

HINTA: 1611€ +alv. 24% 1997,64€.

Varausmaksuna maksetaan ilmoittautuessa 350,00€+ alv. 24% (434€ sis. alv.). Loppuosa koulutusmaksusta maksetaan laskulla tai korttimaksuna: 3x 420,34€+alv. 24% (521,22€ sis. alv.) tai 1x 1261,00€+alv. 24% (1563,64€ sis. alv.). HUOM! Yksilön tarpeisiin paremmin vastaava pienryhmäopetus.

Hinta sisältää:
Koulutuskansion materiaaleineen, intensiivinen, valmennuksellinen ja jokaisen osallistujan oman kehityksen huomioiva opetus pienryhmässä. Aamu- ja iltapäiväkahvin/ teen jokaisen koulutuspäivänä, aloitusaamun voileivät, päätöskerran kakkukahvit ja kuohuvat.

Ilmoittautumis- ja maksuehdot:
Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja edellyttää koko koulutuksen maksamista. Varausmaksua 350€+ alv 24% ei palauteta. Koulutusmaksun varausmaksun/ 1. erän maksu vahvistaa sitovan ilmoittautumisen koulutukseen, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa koko koulutushinnan maksua mahdollisesta keskeytyksestä tai poissaolopäivistä huolimatta. Sertifiointi myönnetään vain koko koulutuksen läpikäyneelle. Järjestelyistä johtuvista syistä maksettu varausmaksu ja muut koulutusmaksun erät voidaan palauttaa ainoastaan mikäli kouluttajataho peruuttaa koko koulutuksen.

Yksittäisiä koulutuspäiviä voidaan joutua siirtämään myös koulutuksen kuluessa pakottavista syistä, kuten kouluttajan sairastuessa tai mahdollisten vallitsevien yleisten rajoitteiden vuoksi. Korvaava koulutuspäivä ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian.

Koulutuksen alkua siirretään myöhemmäksi tai se peruutetaan, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai muun pakottavan esteen vuoksi. Koko koulutuksen peruuntuminen ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Järjestäjän peruuttaessa koulutus ennen koulutuksen alkamista maksetaan osallistujan maksama koulutusmaksu takaisin ilman muita korvauksia. Peruuntuneesta/ siirtyneestä koulutuksesta tai koulutuspäivästä aiheutuneita kuluja, kuten ansionmenetystä varatulta koulutuspäivältä, majoitus- tai matkakuluja, osallistujalle ei korvata tai hyvitetä.
Pidetään oikeudet muuttaa koulutustiloja Tampereella tai lähialueella tai yksittäisiä koulutuspäiviä ennen koulutuksen alkua tai kesken koulutuksen.