NLP Practitioner koulutus

Seuraava koulutus alkaa Tampereella 6.3.2020

Työkaluja ja uutta virtaa arkeen!

NLP Practitioner -koulutuksessa opit NLP:n toimivat perusmallit- ja työkalut, joista hyödyt työelämän ja arjen erilaisissa kohdissa. NLP:sta ja koulutuksen annista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi johtamisessa, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla, työnohjauksessa, valmennus- sekä myynti- tai kehittämistyössä toimiville. NLP koulutukseen hakeudutaan usein myös tutkimaan ja kehittämään omaa itseä ja elämäänsä kaikkinensa sekä lisäämään hyvinvointia.

Tuijan luotsaama jokainen koulutuspäivä antaa tuhdin, intensiivisen ja syväluotaavan tieto- ja kokemuspläjäyksen.

Koulutus perustuu pitkälti kokemukselliseen oppimiseen omia asioita tutkien. Opiskelu koostuu lyhyistä luentopätkistä, käytännönläheisistä vaikuttavista harjoitteista yksin, pareittain tai ryhmässä, kouluttajan demoesityksistä sekä keskusteluista, joihin voi osallistua myös ainoastaan kuulijana.

Kaiken oppimasi voit ottaa käyttöön arjessa tai työssäsi heti ensimmäisen kerran jälkeen!
Koulutus toteutetaan Suomen NLP yhdistyksen kriteerien mukaisesti, josta saat sertifikaatin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner.

TUIJAN NLP KOULUTUKSESTA SAAT JA OPIT

 • ymmärrystä itseen ja toisiin
 • uusia välineitä vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin
 • kysymystekniikoita ja oivalluttamista
 • työkaluja miten päästä eroon rajoittavista uskomuksista
 • keinoja rentoutumiseen, mielen- ja stressinhallintaan
 • vahvistettua tunnetaitojasi
 • oppia kehon ja mielen yhteyden hyödyntämiseen
 • tekniikoita motivoida ja motivoitua
 • keinoja löytää ja edistää henkilökohtaisia tavoitteita
 • näkökulmia ja oivalluksia
 • rohkeutesi ja luovuutesi paremmin käyttöön
 • toimivia harjoitteita niin itsesi kuin toisten auttamiseksi tai ohjaamiseksi
 • oman potentiaalin ja voimavarat paremmin käyttöösi myös hankalissa tilanteissa
 • tarvittaessa Tuijan työnohjauksellisellista tukea
 • ratkaisukeskeisyyttä
 • verkostoidut ja/ tai löydät uusia ystäviä
 • sertifioinnin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner
  … ja todennäköisesti paljon muuta

KOULUTUSAIKATAULU

6-7.3.2020
3-4.4.2020
8-9.5.2020
12-13.6.2020
14-15.8.2020
18-19.2020
23-24.10.2020
20-21.11.2020
Koulutuspäivät pe-la klo 9.30-16.45.
Yhteensä 16 koulutuspäivää 132h.

PAKETIN SISÄLTÖ

Yhteensä 16 koulutuspäivää 132h.

HINTA: 1350€ + 24% alv (1674€)
Ilmoittautuessa varausmaksuna vähintään 350,00€+alv. Loppuosa 1-3 erässä laskulla tai luottokortilla ilman lisäkuluja.

Paketti sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutuskansion materiaaleineen sekä intensiivisen ja jokaisen osallistujan toivoman kehityksen huomioivan pienryhmäopetuksen. Maksimiryhmäkoko 12 hlö:ä.

KOULUTUSPAIKKA

Järvensivuntie 9 a 7, Tampere.

ILMOITTAUTUMIS- SEKÄ MAKSUEHDOT

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja edellyttää koko koulutuksen maksamista. Varausmaksua 350€+ alv 24% ei palauteta. Koulutusmaksun 1. erän maksu on vahvistustanut sitovan ilmoittautumisen koulutukseen, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa koko koulutushinnan maksua mahdollisesta keskeytyksestä tai poissaolopäivistä huolimatta. Sertifiointi myönnetään vain koko koulutuksen läpikäyneelle. Järjestelyistä johtuvista syistä maksettu varausmaksu ja muut koulutusmaksun erät voidaan palauttaa ainoastaan mikäli kouluttajataho peruuttaa koko koulutuksen.

Koulutuspäivän peruuntuessa Force major- tapauksessa uusi koulutuspäivä ilmoitetaan mahdollisimman pian. Peruuntuneesta/ siirtyneestä koulutuspäivästä koulutuksessa olevalle muita aiheutuneita kuluja, kuten majoitusvarauksia, työstä poissaoloa tai matkakuluja ei korvata tai hyvitetä.

Koulutus peruutetaan, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai muun pakottavan esteen vuoksi. Koko koulutuksen peruuntuminen ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Järjestäjän peruuttaessa koulutus maksetaan jo maksettu koulutusmaksu takaisin ilman muita korvauksia.

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Kouluttajasi

Tuija Orelma

NLP Kouluttaja/ NLP Trainer
Terapeutti, Kriisityöntekijä, Sosionomi AMK


JÄRJESTÄJÄ:
Green Service Oy
P. 040 507 4995
info@tuijaorelma.fi

NLP PRACTITIONER KOULUTUS SISÄLTÄÄ MM. SEURAAVAA

NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne. (Suomen NLP- yhdistys)
(Koulutuksen sisältöä kuvaava teksti lähteestä: Suomen NLP- yhdistys)