NLP Practitioner– koulutukset

Seuraavat koulutukset:

Tampere 2.11.2024- 26.4.2025 Ilmoittautuminen käynnissä!

NLP Koulutuksessa vahvistat mm. itsesi johtamista, rajoja, oman sisäisen rauhan ja oman hyvän tilan syntymistä ja vuorovaikutustaitojasi. Opit kokemuksellisesti paljon uusia taitoja ja tekniikoita. Tässä ryhmän tarpeita huomioivassa koulutuksessa tulet aidosti nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja sellaisena kuin olet. Näin hyödynnät koulutuksessa oppimasi toimivat Neuro Lingvistisen Prosessoinnin perusmallit- ja työkalut sinulle sopivimmalla tavalla.

Saat NLP koulutuksesta mukaasi runsaasti toimivia välineitä ja menetelmiä työelämään ja vapaa-ajan erilaisiin tilanteisiin toteuttaaksesi tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa. Opit toimintatapoja esimerkiksi tunneyhteyden luomista paremman vuorovaikutuksen syntymiseen, aistijärjestelmän hyödyntämistä, rajoittavien uskomusten romuttamista, palautteenantoa, ajanhallintaa ja potentiaalin käyttöönottamista.

Koulutuksesta on saatu erinomaisia kokemuksia mm. johtamisessa, esimiestyössä, työnohjauksessa, sote-, opetus- ja kasvatusaloilla, myynti-, valmennus- sekä kehittämistehtävissä toimiville. Elämän murroskohdat, halu kehittyä ihmisenä, tunnetaidoissa, stressinhallinnassa, oman elämän johtamisessa tai tutkia keho-mieli-kieli yhteyttä ovat myös monelle innoittajia osallistumiseen. Koulutukseen hakeutuu henkilöitä eri ammattialoilta ja elämäntilanteista.

Käytyäsi koulutuksen saat sertifioinnin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner. Koulutus toteutetaan Suomen NLP yhdistyksen suositusten mukaisesti ja se sisältää 132 opetustuntia. Palautteiden mukaan kouluttajan pitkä työkokemus, laaja koulutus, osaamisen jakaminen, aitous ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen tuovat koulutukseen paljon monen kaipaamaa syvyyttä asioihin ja mahdollistaa myös terapeuttisen vaikutuksen oppimisen ohella.

Koulutuspäivät on vuosien aikana kehitetty siten, että päivät ovat osallistujien mukaan samalla voimauttavia ja täynnä asiaa helposti opittavassa pääosin kokemuksellisessa muodossa. Käytännössä opitut asiat juurtuvat jo olemassa olevaan osaamiseesi ja siirtyvät helpommin osaksi omaa elämää. NLP Practitioner koulutus toteutuu mukavan kokoisessa ryhmässä todellisesta rakkaudesta lajiin, ja halusta auttaa juuri sinua loistamaan ja saamaan parhaat puolesi esiin.

Opiskelupäivät etenevät prosessinomaisesti koostuen kouluttajavetoisista harjoitteista ja -demoista sekä yksilö-, pari- tai pienryhmässä tehdyistä harjoitteista, lyhyistä luentohetkistä sekä keskusteluista. Jokaisena koulutuspäivänä pääset oivaltamaan ja työskentelemään luottamuksellisessa ryhmässä valitsemiesi teemojen kanssa. Koulutuspäivien välisiä pakollisia kotitehtäviä ei tule ja ison ryhmän edessä puhumista et joudu jännittämään. Luvassa todellista ajatusten ja tunteiden tuuletusta hyvässä, rennossa hengessä, samalla ymmärryksen itseen ja ihmisyyteen lisääntyessä sekä taitojen karttuessa kokeneen kouluttajan ja sote-ammattilaisen turvallisessa ohjauksessa.

Jos kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä


Lämmöllä Tuija
040 507 4995
info@tuijaorelma.fi


ILMOITTAUDU TÄSTÄ Tampereen 2.11.2024- 26.4.2025 koulutukseen tai sähköpostilla info@tuijaorelma.fi

KOULUTUKSESTA VOIT TYÖSTÄÄ JA SAADA MM.

• itsetuntemusta, -varmuutta, -luottamusta
• vahvistusta oman hyvän olon tilan löytämiseen
• omien rajojen vahvistumista
• itsensä ja muiden johtamisen taitoja
• rohkeutta, muutosvoimaa ja sparrausta
• tunnetaitoja ja vireystilan säätelykeinoja 
• omien rajoittavien uskomusten ravistelua ja työkaluja rajoittavien ajatusmallien työstöön
• keinoja stressin- ja kuormituksen säätelyyn sekä rauhoittumiseen
• keinoja vahvistaa ja hyödyntää omia voimavaroja ja vahvuuksia
• työkaluja jaksamiseen, rentoutumiseen, palautumiseen ja stressinhallintaan
• ohjaus-/ valmennustekniikoita ja työkaluja
• ”ei tietämisen-”/tyhjän pään tilan oppiminen
• syvällisempää ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja siitä, miten saada parempi yhteys toiseen
• keinoja saada oma viesti perille ja toimia myös haastavissa vuorovaikutustilanteissa
• keinoja tunnistaa ja vahvistaa omia rajoja 
• opastusta oman sisäisen viisauden ja tarpeiden kuulemiseen
• oppia ja kokemusta keho- mieli yhteyden hyödyntämisestä
• tekniikoita motivoitua ja motivoida toista
• ajattelun avartumista näkökulmia ja oivalluksia
• ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työtapoja ja kysymysmalleja

… ja todennäköisesti paljon muuta

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

KOULUTUSAIKATAULU

La-su 2-3.2024
La-su 23-24.11.2024
La-su 14-15.12.2024
La-su 11-12.1.2025
Pe-la 7-8.2.2025
La-su 8-9.3.2025
La-su 5-6.4.2025
Pe-la 25-26.4.2025

Koulutuspäivät klo 9.00-16.30.
Yhteensä 16 koulutuspäivää. 132 opetustuntia.

Voit ilmoittautua 2.11.2024- 26.4.2025 koulutukseen myös sähköisesti tästä.

HINTA:

1590€+ alv. 24%, yhteensä. 1971,60€ sis. alv. 24%) 31.5.2024 asti. 1.6.2024 alk. 1690€ +alv. 24% (yht. 2095,60€)

Huom. Hinta päivittyy maksuajankohtana mahdollisen arvonlisäveroprosentin muutoksen myötä.

Varausmaksuna maksetaan ilmoittautuessa 450 €+ alv. 24%/ 25,5% (yht. 558,00€/ 564,75€) tai koko koulutusmaksu laskulla tai luottokorttimaksuna. Loppumaksu 1-3 ilman lisäkuluja. Sitovat ilmoittautumiset

PAKETIN SISÄLTÖ

Hinta sisältää: 16 lähipäivän (132 opetustuntia) mittaisen valmennuksellisen koulutusprosessin. Koulutuspäivien sisällön, koulutuskansion materiaaleineen, intensiivisen, yksilöllisiä tarpeita huomioivan, valmennuksellisen pienryhmäopetuksen. Päätöskerran kakkukahvit ja kuohuvat.


KOULUTUSPAIKKA

Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere


ILMOITTAUTUMIS- SEKÄ MAKSUEHDOT:

Hakijat haastatellaan puhelimitse ja koulutuksen sopivuus arvioidaan. Koulutukseen osallistumiseksi ei kuitenkaan vaadita mitään pohjakoulutusta tai aiempaa tietoa aiheesta.

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja edellyttää koko koulutuksen maksamista. Koulutusmaksun varausmaksu/ 1. erä vahvistaa sitovan ilmoittautumisen koulutukseen, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitoutumista myös koko koulutushinnan maksamiseen poissaolopäivistä tai mahdollisesta keskeytyksestä tai koulutuspäivien muutoksista huolimatta. Varausmaksua ei palauteta, vaikka opiskelija peruuttaa ennen koulutuksen alkua kokonaan osallistumisensa koulutukseen. Sertifiointi myönnetään vain koko koulutuksen läpikäyneelle. Järjestäjän peruuttaessa koulutus ennen koulutuksen alkamista, jo maksettu koulutusmaksu palautetaan ilman muita korvauksia tai hyvityksiä opiskelijalle.

Kouluttaja pitää oikeuden muuttaa yksittäisiä koulutuspäiviä ennen koulutuksen alkua tai sen kuluessa esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Korvaava koulutuspäivä ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian. Pidetään oikeus siirtää koulutuksen alkamisajankohtaa 1-3 kuukautta suunniteltua myöhemmäksi, mikäli on osallistujamäärä ei ole vielä riittävä. Tässä tapauksessa aikataulun mukaiset muut päivät pyritään kuitenkin pitämään ennallaan ja jatkoksi lisätään uudet päivät. Toiveita näihin saa esittää kouluttajalle. Kouluttajalla oikeus muuttaa koulutuspaikkaa kesken koulutuksen tai tilanteen vaatiessa toteuttaa koulutuspäivät etäyhteyden kautta. Peruuntuneesta tai siirtyneestä koulutuspäivästä tai -paikasta aiheutuneita kuluja, kuten majoitusvarauksia, työstä poissaoloa, matkakuluja tai muita kuluja ei korvata tai hyvitetä. Koulutus peruutetaan, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai muun pakottavan esteen vuoksi. Koko koulutuksen toteutuminen/ siirtyminen/ peruuntuminen ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää.

Poissaolopäiviä sallitaan koulutuksen aikana max 10% todistuksen myöntämiseksi.

Ilmoittautuessaan ja maksaessaan varausmaksun/ koulutusmaksun ensimmäisen erän osallistuja hyväksyy ilmoittautumis- ja maksuehdot.

Kysy ja tarkenna rohkeasti

Kouluttajasi

Tuija Orelma


– kokenut NLP kouluttaja, NLP trainer
– NLP trainer extra kouluttaja koulutus

– Työnohjaaja (STOry)
– PGDip in Solution Focused Therapy- psykoterapeuttikoulutus
– Sosionomi AMK

– Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntijakoulutus
– Kriisityöntekijä (Tents EU)
– Trauma- ja kriisi- vakauttava pari- ja perheterapiakoulutus
– Psykologian perusopinnot
– Parisuhdeneuvoja
– Ratkaisukesk. lyhytterapeutti (IASTI)
– Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
– Yrittäjäkoulutus
– Johtamisen- turvallisuusalan- ja neuropsykiatrisen työskentelyn opintoja


Tällä hetkellä täydennän osaamistani mm. Kriisinhallinta sosiaali- ja terveysalalla YAMK opinnoilla

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

www.tuijaorelma.fi 
p. 040 507 4995

ILMOITTAUDU SÄHKÖISESTI TÄSTÄ 2.11.2024- 26.4.2025 koulutukseen

tai sähköpostilla: info@tuijaorelma.fi

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi vaikuttavaan koulutukseen! <3

Jätä rohkeasti soittopyyntö ja jutellaan lisää siitä, mitä koulutus tarjoaa ja millä tavalla se tarjoillaan. Tutustaan!

– Tuija

Tässä muutama asiakaskokemus Tuijan NLP koulutuspäivien palautteista:

Koko koulutusryhmän tuottama koonti koulutuksen parhaasta annista. Julkaisulupa.

Koko koulutusryhmän loppuarviointi, mitä koulutus antoi. Julkaisulupa saatu

NLP PRACTITIONER KOULUTUS SISÄLTÄÄ MM. SEURAAVAA

NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne. (Suomen NLP- yhdistys.)