NLP Practitioner ja ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työtavat koulutus

Seuraava koulutus alkaa Tampereella 11.9.2021


Hyppää mukaan suositulle ja kiitetylle matkalle kohti toivomiasi syvällisiäkin muutoksia ja tuloksia ammattitaitoisessa ja lämminhenkisessä opetuksessa. Koulutuksesta saat mukaasi runsaasti työkaluja ammattiin ja vapaa-aikaan, miten toteuttaa tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa.

Koulutuksessa opit toimivat Neuro Linqvistisen Prosessoinnin perusmallit- ja työkalut, joista hyödyt työelämän ja vapaa-ajan erilaisissa kohdissa, kuten ihmissuhteissa, stressinsäätelyssä ja ajanhallinnassa. Koulutuksesta on saatu erinomaisia kokemuksia mm. johtamisessa, esimiestyössä, työnohjauksessa, sote-, opetus- ja kasvatusaloilla, myynti-, valmennus- sekä kehittämistehtävissä toimiville. Koulutukseen hakeudutaan usein myös, kun halutaan kehittyä ja löytää suuntaa tai tutkia: ”kuka olen, mihin matkalla ja minkälaisin eväin”.

Koulutus toteutuu Suomen NLP yhdistyksen kriteerien mukaisesti ja saat sertifikaatin sekä oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner. Intensiiviseen koulutukseen on lisäksi integroitu 10 ylimääräistä opetustuntia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä työtapoja. Ne ovat myös osa koulutuksen läpi kulkevaa valmennuksellista prosessia ratkaisukeskeisiin teorioihin kytkeytyen. Näin ratkaisukeskeinen ajattelu juurtuu siirtyen helpommin arkeen ja mahdollistaen paremmin toivottuja muutoksia.

Suoritukset ja oppiminen koostuvat pitkälti kokemuksellisesta oppimisesta, pidemmän koulutusajan prosessista ja hyvin suunnitellusta sisällöntoteutuksesta. Kotitehtäviä koulutuksesta ei tule. Opiskelupäivät koostuvat kouluttaja-vetoisista harjoitteista ja -demoesityksistä, yksilö-, pari- tai pienryhmässä tehdyistä harjoitteista, sekä keskusteluista. Opitut asiat ovat käytössäsi jo ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien.

Asiakaskokemuksia voit lukea mm. FB -sivuston Aitoja kohtaamisia tapahtumailmoituksesta.

KOULUTUKSESTA SAAT

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työtapoja
 • itsepystyvyysuskoa ja sparrausta omiin asioihin
 • ohjaus-/ valmennustekniikoita ja työkaluja
 • itsensä ja muiden johtamisen taitoja
 • itsevarmuutta, luottamusta- ja itsetuntemusta
 • muutosvoimaa ja rohkeutta
 • ”ei tietämisen-”/tyhjän pään tilan oppiminen
 • syvällisempää ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja paremman yhteistyön-/ kontaktin luominen
 • voimavarat paremmin näkyväksi ja käyttöön
 • työtapoja parempaan kommunikointiin ja myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin
 • puhumisen ja kuuntelun taitojen vahvistumista
 • työkaluja rajoittavien ajatusmallien työstöön
 • työkaluja jaksamiseen, rentoutumiseen, palautumiseen ja stressinhallintaan
 • tunnetaitoja ja -säätelykeinoja
 • omien ja toisen rajojen tunnistaminen ja huomioiminen
 • oman sisäisen viisauden kuuleminen
 • oppia kehon ja mielen yhteyden hyödyntämiseen
 • tekniikoita motivoida ja motivoitua
 • ajattelun avartumista näkökulmia ja oivalluksia
 • sertifioinnin ja oikeuden käyttää nimikettä
 • NLP Practitioner … ja todennäköisesti paljon muuta

KOULUTUSAIKATAULU

la-su       11-12.9.2021
pe-la         8-9.10.2021
la-su     20-21.11.2021
pe-la     17-18.12.2021
la-su            8-9.1.2022
pe-la       18-19.2.2022
la-su            2-3.4.2022
pe-la       13-14.5.2022

Koulutuspäivät klo 9.00-16.30
Yhteensä 16 koulutuspäivää 132+10h opetustuntia.

PAKETIN SISÄLTÖ

Yhteensä 16 koulutuspäivää/ 132+10h opetustuntia valmennuksellisesti.
Huom: koulutus toteutuu pienryhmässä.

HINTA: 1550€ +alv. 24% (1922€)
Varausmaksuna ilmoittautuessa 350,00€+ alv. 24%.
Loppuosa 1 tai 3 erässä ilman lisäkuluja laskulla tai korttimaksuna. Kysy lisää.

Hinta sisältää: koulutuskansion materiaaleineen, intensiivisen, valmennuksellisen ja jokaisen osallistujan toivoman kehityksen huomioivan opetuksen pienryhmässä. Aamu- ja iltapäiväkahvin ja teen jokaisen koulutuspäivänä, aloitusaamun voileivät, päätöskerran kakkukahvit ja kuohuvat.


KOULUTUSPAIKKA

Järvensivuntie, Tampere.

Tunnelmallinen ja inspiroiva antaa myös parhaat puitteet hengähtää arjen keskellä.Katsokuvia täältä.

Mahdollisuus osallistua tarvittaessa osittain myös etäyhteyden kautta. Kysy lisää.

ILMOITTAUTUMIS- SEKÄ MAKSUEHDOT

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja edellyttää koko koulutuksen maksamista. Varausmaksua 350€+ alv 24% ei palauteta. Koulutusmaksun varausmaksu/ 1.n maksu vahvistaa sitovan ilmoittautumisen koulutukseen, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa koko koulutushinnan maksua mahdollisesta keskeytyksestä tai poissaolopäivistä huolimatta. Sertifiointi myönnetään vain koko koulutuksen läpikäyneelle. Järjestelyistä johtuvista syistä maksettu varausmaksu ja muut koulutusmaksun erät voidaan palauttaa ainoastaan mikäli kouluttajataho peruuttaa koko koulutuksen.

Yksittäisiä koulutuspäiviä voidaan joutua siirtämään myös koulutuksen kuluessa pakottavista syistä, kuten kouluttajan sairastuessa tai mahdollisten vallitsevien yleisten rajoitteiden vuoksi. Korvaava koulutuspäivä ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian.

Koulutuksen alkua siirretään myöhemmäksi tai se peruutetaan, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai muun pakottavan esteen vuoksi. Koko koulutuksen peruuntuminen ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Järjestäjän peruuttaessa koulutus ennen koulutuksen alkamista maksetaan osallistujan maksama koulutusmaksu takaisin ilman muita korvauksia. Peruuntuneesta/ siirtyneestä koulutuksesta tai koulutuspäivästä aiheutuneita kuluja, kuten ansionmenetystä varatulta koulutuspäivältä, majoitus- tai matkakuluja, osallistujalle ei korvata tai hyvitetä.
Pidetään oikeudet muuttaa koulutustiloja Tampereella tai lähialueella tai yksittäisiä koulutuspäiviä ennen koulutuksen alkua tai kesken koulutuksen.

Pidetään oikeudet tehdä tarvittavia muutoksia.

Kouluttajasi

Tuija Orelma

NLP Kouluttaja, NLP Trainer
Työnohjaaja – ratkaisu- ja voimavarakeskeinen (STOry)
PGDip in Solution Focused Therapy, psykoterapeuttikoulutus
Kriisityöntekijä (traumaattiset kriisit, Tents EU)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosionomi AMK
Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
Psykologian opintoja
Parisuhdeneuvoja
Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntijakoulutuksessa 60op (20-22)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

www.tuijaorelma.fi 
p. 040 507 4995
info@tuijaorelma.fi

Lämpimästi tervetuloa vaikuttavaan NLP ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisten työtapojen koulutukseen!

Jätä soittopyyntö, niin kerron lisää.

TuijaLue lisää myös täältä.

NLP PRACTITIONER KOULUTUS SISÄLTÄÄ MM. SEURAAVAA

NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne. (Suomen NLP- yhdistys.)