NLP Practitioner koulutus

Seuraava koulutus alkaa Tampereella 23.1.2021. Ilmoittautuminen käynnissä!

Työkaluja ja uutta virtaa arkeen!

NLP Practitioner -koulutuksessa opit NLP:n toimivat perusmallit- ja työkalut, joista hyödyt työelämän ja arjen erilaisissa kohdissa. NLP:sta ja koulutuksen annista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi johtamisessa, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla, työnohjauksessa, valmennus- sekä myynti- tai kehittämistyössä toimiville. NLP koulutukseen hakeudutaan usein myös tutkimaan ja kehittämään omaa itseä ja elämäänsä kaikkinensa sekä lisäämään hyvinvointia.

Kotitehtävien suhteen voit olla huoleti, sillä tämä koulutus perustuu läsnäoloon ja pitkän koulutuksen prosessiluontoiseen ja suurelta osin kokemukselliseen oppimiseen omiin asioihin peilaten ja niitä tutkien. Opiskelu koostuu lyhyistä luentopätkistä, käytännönläheisistä vaikuttavista harjoitteista yksin, pareittain tai ryhmässä, ohjausharjoittelusta, kouluttajan demoesityksistä sekä keskusteluista, joihin voi osallistua halutessaan myös kuulijana.

Kaiken oppimasi voit ottaa käyttöön arjessa tai työssäsi heti ensimmäisen kerran jälkeen! Lue lisää täältä.

Koulutus toteutetaan Suomen NLP yhdistyksen kriteerien mukaisesti, josta saat sertifikaatin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner. Tuhdimman ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden annin vuoksi koulutukseen on integroitu ja lisätty yhteensä 4 ylimääräistä opetustuntia.

TUIJAN NLP KOULUTUKSESTA SAAT JA OPIT

 • ymmärrystä itseen ja toisiin
 • uusia välineitä vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin
 • kysymystekniikoita ja oivalluttamista
 • työkaluja miten päästä eroon rajoittavista uskomuksista
 • keinoja rentoutumiseen, mielen- ja stressinhallintaan
 • vahvistettua tunnetaitojasi
 • oppia kehon ja mielen yhteyden hyödyntämiseen
 • tekniikoita motivoida ja motivoitua
 • keinoja löytää ja edistää henkilökohtaisia tavoitteita
 • näkökulmia ja oivalluksia
 • rohkeutesi ja luovuutesi paremmin käyttöön
 • toimivia harjoitteita niin itsesi kuin toisten auttamiseksi tai ohjaamiseksi
 • oman potentiaalin ja voimavarat paremmin käyttöösi myös hankalissa tilanteissa
 • tarvittaessa Tuijan työnohjauksellisellista tukea
 • vanhvemmin ratkaisukeskeisyyttä (+4h opetusta)
 • verkostoidut ja/ tai löydät uusia ystäviä
 • sertifioinnin ja oikeuden käyttää nimikettä NLP Practitioner
  … ja todennäköisesti paljon muuta

KOULUTUSAIKATAULU

La-su 23-24.1.2021
Pe-la 19-20.2.2021
Pe-la 26-27.3.2021
Pe-la 7-8.5.2021
La-su 12-13.6.2021
La-su 7-8.8.2021
Pe-la 3-4.9.2021
La-su 2-3.10.2021

Koulutuspäivät pe-la tai la-su klo 9.00-16.30.
Yhteensä 16 koulutuspäivää 132+4h opetustuntia.

PAKETIN SISÄLTÖ

Yhteensä 16 koulutuspäivää/ 132h+4h opetustuntia

HINTA: 1450€ +alv. 24% (1798,00€)
Varausmaksuna ilmoittautuessa 350,00€+ alv. 24%.
Loppuosa 1-3 erässä laskulla tai korttimaksuna ilman lisäkuluja. Mahdollisuus myös useampaan erään maksutapalisällä. Kysy lisää.

HUOM. Aikaisen ilmoittautujan etu verollisesta kokonaishinnasta  -100€ 30.6.2020 mennessä sitovasti ilmoittautuneille ja varausmaksun maksaneelle!

Hinta sisältää: Aamu- ja iltapäiväkahvin ja teen jokaisen koulutuspäivänä, aloitusaamun voileivät, päätöskerran kakkukahvit ja kuohuvat, koulutuskansion materiaaleineen sekä intensiivisen ja jokaisen osallistujan toivoman kehityksen huomioivan pienryhmäopetuksen. Maksimiryhmäkoko 12 hlö:ä.

KOULUTUSPAIKKA

Järvensivuntie 9 a 7, Tampere.

Tunnelmallinen, kaunis ja inspiroiva sekä sisäilmaltaan puhdas koulutustila antaa parhaat puitteet hengähtää arjen keskellä, prosessoida sekä oppia. (Mahdollisuus osallistua tarvittaessa osittain myös etäyhteyden kautta. Kysy lisää.)

ILMOITTAUTUMIS- SEKÄ MAKSUEHDOT

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja edellyttää koko koulutuksen maksamista. Varausmaksua 350€+ alv 24% ei palauteta. Koulutusmaksun varausmaksun/ 1. erän maksu vahvistaa sitovan ilmoittautumisen koulutukseen, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa koko koulutushinnan maksua mahdollisesta keskeytyksestä tai poissaolopäivistä huolimatta. Sertifiointi myönnetään vain koko koulutuksen läpikäyneelle. Järjestelyistä johtuvista syistä maksettu varausmaksu ja muut koulutusmaksun erät voidaan palauttaa ainoastaan mikäli kouluttajataho peruuttaa koko koulutuksen.

Yksittäisiä koulutuspäiviä voidaan joutua siirtämään myös koulutuksen kuluessa pakottavista syistä, kuten kouluttajan sairastuessa. Korvaava koulutuspäivä ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian.

Koulutus peruutetaan, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai muun pakottavan esteen vuoksi. Koko koulutuksen peruuntuminen ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Järjestäjän peruuttaessa koulutus maksetaan osallistujan jo maksamat koulutusmaksut takaisin ilman muita korvauksia. Peruuntuneesta/ siirtyneestä koulutuksesta tai koulutuspäivästä aiheutuneita kuluja, kuten ansionmenetystä varatulta koulutuspäivältä, majoitus- tai matkakuluja, osallistujalle ei korvata tai hyvitetä.
Pidetään oikeudet muuttaa koulutustiloja Tampereen alueella tai yksittäisiä koulutuspäiviä ennen koulutuksen alkua tai kesken koulutuksen.

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Kouluttajasi

Tuija Orelma

NLP Kouluttaja/ NLP Trainer
Psykoterapeuttikoulutus, PGDip in Solution Focused Therapy 
Kriisityöntekijä
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosionomi AMK
Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
Parisuhdeneuvoja
Yrittäjäkoulutus- ja johtamisen opintoja
Psykologian opintoja
Työnohjaajakoulutuksessa (STOry)


JÄRJESTÄJÄ:
Green Service Oy
P. 040 507 4995
info@tuijaorelma.fi

NLP PRACTITIONER KOULUTUS SISÄLTÄÄ MM. SEURAAVAA

NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne. (Suomen NLP- yhdistys.)